Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura Kpt 1/20
Data wpływu do TK 22 styczeń 2020
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - uczestnik postępowania
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Marszałek Sejmu RP - wnioskodawca
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Sąd Najwyższy - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Spór kompetencyjny między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym w zakresie kompetencji, o której mowa w art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji
  • Spór kompetencyjny między Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym w zakresie kompetencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 95 ust. 1, art. 176 ust. 2, art. 183 ust. 2 i art. 187 ust. 4 Konstytucji
   Rodzaj orzeczenia Postanowienie w sporze kompetencyjnym
   Data 21 kwietnia 2020
   Dotyczy Spór kompetencyjny między Sejmem RP a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym
   Miejsce publikacji
   OTK ZU A/2020, poz. 60
   M.P. z 2020 r. poz. 379 z dnia 23 kwietnia 2020 r. ISAP RCL
   Stan na: 21-10-2021