Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 2/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
P 2/17
Wyrok z dnia 5 grudnia 2023 r.
Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski
Jarosław Wyrembak(S)
SK 88/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Ograniczenie możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy przez osobę bezdomną na podstawie kryterium zamieszkiwania w lokalu w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Bogdan Święczkowski
Jarosław Wyrembak(S)
P 7/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2023 r.
Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz(S)
Wojciech Sych
K 17/19
Wyrok z dnia 28 listopada 2023 r.
Wyłączenie prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej do otrzymywania zwiększonej stawki rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach nadliczbowych oraz całkowite pozbawienie w/w rekompensaty funkcjonariuszy uprawnionych do dodatku funkcyjnego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
SK 25/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 listopada 2023 r.
Właściwość sądu powszechnego w przypadku dochodzenia przez wierzyciela roszczenia za niewykonanie przez dłużnika świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 454 k.c..
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Zielonacki(S)
SK 105/20
Wyrok z dnia 4 października 2023 r.
Ograniczenie możliwości przyznania osobie, wobec której umorzono postępowanie karne, zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do wysokości stawki minimalnej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski
Andrzej Zielonacki(S)
SK 92/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2023 r.
Ograniczenie prawa do odszkodowania po śmierci oskarżonego, z tytułu wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, wyłącznie do podmiotów wskazanych w ustawie.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Wojciech Sych(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 2/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 września 2023 r.
Obowiązek odwołania komornika po kończeniu przez niego 65. roku życia.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Mariusz Muszyński
Jakub Stelina
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 129/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 lipca 2023 r.
Nieoprocentowanie nadpłat zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku uchylenia decyzji wymiarowych wydanych na podstawie niekonstytucyjnego przepisu.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski(S)
Andrzej Zielonacki
K 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. w odniesieniu do procedury powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8.12.2017 r..
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Justyn Piskorski
Jakub Stelina
Rafał Wojciechowski
SK 91/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Pobieranie wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej zaskarżającej wyrok sądu pierwszej instancji wydany na korzyść wnoszącego skargę, w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Rafał Wojciechowski
SK 10/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Ograniczenie osobom urodzonym po 31.12.1948 r., a świadczącym pracę w warunkach szczególnych, prawa do emerytury w obniżonym wieku, gdy pod rządami poprzednio obowiązujących regulacji emerytalnych spełniały one warunki do przyznania stosownego świadczenia.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz(S)
Bogdan Święczkowski
K 21/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 maja 2023 r.
Dostęp do informacji publicznej w postaci wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki
SK 80/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 marca 2023 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 19/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lutego 2023 r.
Obniżenie premii zalesieniowej stanowiącej rekompensatę za wyłączenie części gospodarstwa rolnego z produkcji rolnej.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski(S)
SK 2/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 31 stycznia 2023 r.
Brak definicji pojęcia „względy techniczne” i opodatkowanie nieruchomości nawet wówczas, gdy nie są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
K 10/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 31 stycznia 2023 r.
Obligowanie diagnosty laboratoryjnego do opłacenia kosztów całego szkolenia specjalizacyjnego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych ze środków własnych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Bogdan Święczkowski(S)
Jarosław Wyrembak
SK 83/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 stycznia 2023 r.
Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii - tryb zaskarżania orzeczeń; kontrola postępowania wyjaśniającego.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski(S)
SK 16/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Stanisław Piotrowicz
Andrzej Zielonacki
SK 81/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Stanisław Piotrowicz
Andrzej Zielonacki
P 2/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 49/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
P 8/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii politycznej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 6/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wyłączenie z definicji lokatora osoby będącej poprzednim właścicielem zajmowanego lokalu, która utraciła tytuł własności do tego lokalu w toku postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Jakub Stelina(S)
Bogdan Święczkowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej