Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 79/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze skutkujący dysproporcją między liczbami mieszkańców tych okręgów przypadającymi na pojedyncze mandaty przedstawicielskie co przekłada się na różną siłę głosów wyborców.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
K 12/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 43/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa.
Skład orzekający:
Bogdan Święczkowski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
P 2/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 49/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 130/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Zwolnienie podatkowe w przypadku przekazania środków pieniężnych w formie notarialnej umowy darowizny pod warunkiem zgłoszenia nabycia.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Julia Przyłębska
Jakub Stelina
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
SK 8/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Rozwiązanie przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zwrot kosztów zgodnie z zasadą słuszności.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
SK 32/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Możliwości orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Wojciech Sych(S)
Andrzej Zielonacki
SK 112/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wynagrodzenie adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu w sprawach z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak(S)
SK 74/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
P 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 18/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
SK 61/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
SK 67/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Julia Przyłębska
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 13/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 listopada 2022 r.
Status prawomocnego nakazu zapłaty, wydanego przez referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w braku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego; brak możliwości pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska
Bogdan Święczkowski(S)
Michał Warciński
P 6/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 listopada 2022 r.
Brak dodatku solidarnościowego dla osób, których umowę o pracę rozwiązano za porozumieniem stron.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 10/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
K 26/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 listopada 2022 r.
Wynagrodzenie fizjoterapeutów – zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski(S)
SK 7/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Julia Przyłębska
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński(S)
SK 72/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
SK 15/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych
Michał Warciński(S)
SK 125/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 października 2022 r.
Status małżonka akcjonariusza będącego współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
P 4/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2022 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Wojciech Sych(S)
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
P 5/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2022 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Wojciech Sych(S)
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 47/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2022 r.
Uprawnienie prezesa NSA do delegowania sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków w NSA.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej