Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 7/22
Wyrok z dnia 15 listopada 2023 r.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
SK 41/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2023 r.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
SK 86/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 października 2023 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
SK 23/19
Wyrok z dnia 18 października 2023 r.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Jakub Stelina(S)
Bogdan Święczkowski
Jarosław Wyrembak
SK 27/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2023 r.
Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Wojciech Sych(S)
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 77/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2023 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
SK 39/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 września 2023 r.
Negatywne konsekwencje dla sprzedawcy oleju opałowego przyjmującego oświadczenia od nabywców tego oleju zawierające nieprawdziwe dane.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski(S)
Michał Warciński
SK 14/19
Wyrok z dnia 26 września 2023 r.
Istnienie oraz zakres szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem; właściwość miejscowa sądu w przedmiocie orzekania w powyższej sprawie.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina(S)
SK 77/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 września 2023 r.
Postępowanie karne - oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Jakub Stelina(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
SK 69/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Bartłomiej Sochański(S)
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 98/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Służebność przesyłu.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
SK 34/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania przed sądami administracyjnymi w związku z uchyleniem wyroku orzekającego o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Justyn Piskorski(S)
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 52/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
SK 61/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 czerwca 2023 r.
Pozbawienie właściciela nieruchomości przymiotu bycia stroną w postępowaniu w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 20/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 maja 2023 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
P 5/19
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Piotrowicz
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski(S)
Jarosław Wyrembak
SK 100/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2023 r.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego, w sytuacji braku podejrzenia popełnienia przez podatnika czynu zabronionego.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
Rafał Wojciechowski
SK 80/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 marca 2023 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 85/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 marca 2023 r.
Przepadek materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, stanowiących własność osoby trzeciej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Wojciech Sych(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
U 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2023 r.
Sposób sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowalnych, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Wojciech Sych(S)
SK 12/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański(S)
Jakub Stelina
Wojciech Sych
SK 79/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze skutkujący dysproporcją między liczbami mieszkańców tych okręgów przypadającymi na pojedyncze mandaty przedstawicielskie co przekłada się na różną siłę głosów wyborców.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
K 12/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 43/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa.
Skład orzekający:
Bogdan Święczkowski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
P 2/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej