Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 19/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2018 r.
Prawo o Prokuraturze.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 34/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew i krzewów - uprawnienia samorządu województwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 133/15
Wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.
Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
SK 8/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 grudnia 2018 r.
Kodeks Wyborczy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
SK 3/14
Wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.
Zasady opodatkowania gier hazardowych .
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak(S)
SK 5/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zasady zwrotu kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zażaleniowym.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
Kp 1/18
Wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.
Ubezpieczenia społeczne .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Kodeks cywilny - nabycie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
U 2/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres(S)
Stanisław Rymar
SK 30/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2018 r.
Sądowa kontrola przebiegu kampanii referendalnej.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar(S)
K 26/15
Wyrok z dnia 2 października 2018 r.
Zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
P 3/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2018 r.
Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
SK 3/17
Wyrok z dnia 11 lipca 2018 r.
Kodeks postępowania cywilnego.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Stanisław Rymar
Jarosław Wyrembak
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 44/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
K 35/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Ustawa antyterrorystyczna .
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
K 24/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 maja 2018 r.
Zasady wyrażania zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej dotyczącej innego przestępstwa lub innej osoby niż objęte sądowym zarządzeniem kontroli.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 15/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności - środki zaskarżenia.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Jarosław Wyrembak
K 9/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 marca 2018 r.
Zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne i służby specjalne.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak
SK 37/15
Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
SK 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Michał Warciński
SK 10/16
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
K 17/14
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Zielonacki
K 31/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej