Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 12/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 43/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa.
Skład orzekający:
Bogdan Święczkowski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
SK 78/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
P 2/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 49/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
P 9/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wypłacanie zasiłku z ubezpieczenia chorobowego po śmierci ubezpieczonego.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 1/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Odmowa przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Skład orzekający:
Bogdan Święczkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Bartłomiej Sochański
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 74/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
K 3/22
Wyrok z dnia 13 grudnia 2022 r.
Górna granica wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Krystyna Pawłowicz
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina(S)
SK 47/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2022 r.
Uprawnienie prezesa NSA do delegowania sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków w NSA.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski(S)
SK 100/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2022 r.
Brak możliwości wniesienia skargi na uchwałę rady gminy w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego, podjętą z inicjatywy organu stanowiącego gminy.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bartłomiej Sochański(S)
Bogdan Święczkowski
SK 13/20
Wyrok z dnia 12 lipca 2022 r.
Brak unormowania wyłączenia sędziego na wniosek strony uzasadniony subiektywną utratą zaufania strony co do bezstronności sądu i obiektywnego działania w granicach prawa.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański(S)
Wojciech Sych
SK 65/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 czerwca 2022 r.
Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
SK 133/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących lasy, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Rafał Wojciechowski(S)
SK 85/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Delegowanie sędziego do pracy w sądzie wyższej instancji.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Krystyna Pawłowicz(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Andrzej Zielonacki
SK 60/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej przez osobę wobec, której kontrola ta była stosowana .
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
P 3/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Rozpoznawanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy powszechne.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Krystyna Pawłowicz(S)
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 40/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; zbyt szeroka definicja pojęcia „względy techniczne”.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Rafał Wojciechowski
SK 74/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Prawo osadzonego do otrzymywania zapomogi.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz(S)
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński
P 12/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Dochodzenie zwrotu spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej .
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych(S)
Andrzej Zielonacki
SK 6/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 14/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 71/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 4/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Legitymacja do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Justyn Piskorski
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski(S)
Michał Warciński
SK 9/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej