Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 8/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 marca 2024 r.
Odstąpienie od zasady prawnej przez jakikolwiek skład Sądu Najwyższego.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Piotr Pszczółkowski
Bogdan Święczkowski(S)
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
SK 74/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 marca 2024 r.
Zróżnicowanie w obowiązku uiszczenia opłaty sądowej w przypadku złożenia przez stronę zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, od tego czy zgłoszenie wniosku nastąpiło przed sądem I czy II instancji.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
K 1/24
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Brak przyznania innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom gospodarczym (przedsiębiorcom), kontrolowanym przez NIK, dostępu do drogi sądowej w celu kontroli zgodności z prawem wszczęcia i wykonywania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
K 22/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Przepisy kształtujące samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów – przynależność lekarzy do poszczególnych izb lekarskich i zakres odpowiedzialności zawodowej.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak(S)
SK 2/24
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Skład orzekający:
Bogdan Święczkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
SK 45/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Krystyna Pawłowicz
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
K 18/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2024 r.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski(S)
K 25/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2024 r.
Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski(S)
K 26/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2024 r.
Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski(S)
P 2/24
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2024 r.
Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Bogdan Święczkowski(S)
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
SK 103/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2024 r.
Wyłączenie zwrotu kosztów skazanemu w sprawie z oskarżenia publicznego, z tytułu wynagrodzenia jednego obrońcy z wyboru, za postępowanie wykonawcze wszczęte bezpodstawnie.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych(S)
Michał Warciński
K 25/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2023 r.
Brak możliwości dochodzenia przed polskimi sądami odszkodowania należnego od obcego państwa z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości na skutek uznawania istnienia immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Krystyna Pawłowicz(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
SK 46/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania cywilnego, zakończonego prawomocnym orzeczeniem, w przypadku wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Michał Warciński(S)
SK 109/20
Wyrok z dnia 13 grudnia 2023 r.
Zróżnicowanie prawa do świadczenia przedemerytalnego w zależności od tego, czy okresy uprawniające do tego świadczenia są przerywane bądź nieprzerwane.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
SK 79/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2023 r.
Odszkodowanie za grunty warszawskie, które zostały przejęte przez państwo na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. – data faktycznego pozbawienia możliwości władania działką.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
Michał Warciński(S)
Andrzej Zielonacki
SK 10/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2023 r.
Odszkodowanie za grunty warszawskiego które zostały przejęte przez państwo na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. – data faktycznego pozbawienia możliwości władania działką.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
Michał Warciński(S)
Andrzej Zielonacki
K 6/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 grudnia 2023 r.
Przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
SK 31/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Skarga na przewlekłość postępowania karnego wykonawczego.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
SK 35/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
SK 59/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Jakub Stelina
Michał Warciński(S)
SK 29/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2023 r.
Wyłączenie z przedmiotu dzierżawy w trakcie trwania umowy dzierżawy 30% użytków rolnych.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Krystyna Pawłowicz
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
SK 77/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 listopada 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania przygotowawczego zakończonego postanowieniem sądu.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
SK 96/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 listopada 2023 r.
Konieczność uzyskania zgody właściwego organu na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Michał Warciński
K 1/23
Wyrok z dnia 8 listopada 2023 r.
Określenie ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego na rok 2023.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski(S)
SK 41/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2023 r.
Wznowienia postępowania cywilnego w oparciu o art. 39 ust 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej