Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 69/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Bartłomiej Sochański(S)
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 95/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Przymus stosowania środków zwalczania chorób epidemicznych.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Bogdan Święczkowski(S)
SK 34/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania przed sądami administracyjnymi w związku z uchyleniem wyroku orzekającego o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Justyn Piskorski(S)
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
P 21/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 czerwca 2023 r.
Sądowa kontrola orzeczeń referendarza sądowego w przedmiocie skargi na czynności komornika sądowego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 61/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 czerwca 2023 r.
Pozbawienie właściciela nieruchomości przymiotu bycia stroną w postępowaniu w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński
K 7/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Pominięcie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Krystyna Pawłowicz(S)
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński
SK 50/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2023 r.
Podział nieruchomości – dostęp do drogi publicznej.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Michał Warciński
SK 80/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 marca 2023 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 79/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze skutkujący dysproporcją między liczbami mieszkańców tych okręgów przypadającymi na pojedyncze mandaty przedstawicielskie co przekłada się na różną siłę głosów wyborców.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
K 12/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 57/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Sposób określania wysokości opłaty za władnie nieruchomością rolną Skarbu Państwa bez tytułu prawnego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Michał Warciński(S)
SK 86/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Zmniejszenie w drodze decyzji administracyjnej kwoty otrzymywanej renty strukturalnej o kwotę emerytury, do której uprawniony nabył jedynie prawo z ubezpieczenia społecznego lub z zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Jakub Stelina
Michał Warciński(S)
P 2/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
K 49/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 130/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Zwolnienie podatkowe w przypadku przekazania środków pieniężnych w formie notarialnej umowy darowizny pod warunkiem zgłoszenia nabycia.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Julia Przyłębska
Jakub Stelina
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
P 8/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii politycznej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 9/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wypłacanie zasiłku z ubezpieczenia chorobowego po śmierci ubezpieczonego.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 8/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Rozwiązanie przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zwrot kosztów zgodnie z zasadą słuszności.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
K 4/21
Wyrok z dnia 13 grudnia 2022 r.
Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Jakub Stelina
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
SK 73/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
P 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 61/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
P 13/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 listopada 2022 r.
Status prawomocnego nakazu zapłaty, wydanego przez referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w braku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego; brak możliwości pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska
Bogdan Święczkowski(S)
Michał Warciński
P 6/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 listopada 2022 r.
Brak dodatku solidarnościowego dla osób, których umowę o pracę rozwiązano za porozumieniem stron.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 10/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej