Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 11/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 2/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2018 r.
Kodeks Postępowania Cywilnego; Skarga kasacyjna .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 8/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2018 r.
Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
K 26/15
Wyrok z dnia 2 października 2018 r.
Zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 22/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 maja 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
SK 8/14
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Ochrona informacji niejawnych .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
SK 15/15
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
U 1/16
Wyrok z dnia 10 maja 2018 r.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński(S)
K 6/15
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Społeczna inspekcja pracy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 27/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 52/16
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Dochodzenie należności.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński(S)
SK 24/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej; Kodeks postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Zielonacki
K 9/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 marca 2018 r.
Zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne i służby specjalne.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak
K 2/17
Wyrok z dnia 7 marca 2018 r.
Prawo ochrony środowiska.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 28/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Michał Warciński
SK 45/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Podatki i opłaty lokalne - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych posadowionych na fundamentach.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
K 15/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2018 r.
Zróżnicowanie uprawnień lekarzy do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 20/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 lutego 2018 r.
Gry hazardowe; odpowiedzialność karna za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
SK 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Michał Warciński
P 16/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo o ruchu drogowym - zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński(S)
U 1/14
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
K 17/14
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Zielonacki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej