Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 1/18
Wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
SK 27/14
Wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.
Dostęp do informacji publicznej .
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska(S)
Andrzej Zielonacki
K 19/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2018 r.
Prawo o Prokuraturze.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 34/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew i krzewów - uprawnienia samorządu województwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 25/16
Wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.
Zasady zwrotu niezbędnych kosztów procesowych stronie wygrywającej postępowanie sądowe.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
SK 19/16
Wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.
Naruszenie praw własności przemysłowej .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
SK 25/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 grudnia 2018 r.
Renta socjalna.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
SK 3/14
Wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.
Zasady opodatkowania gier hazardowych .
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak(S)
U 4/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 listopada 2018 r.
Prawo o adwokaturze.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Julia Przyłębska
SK 5/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zasady zwrotu kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zażaleniowym.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
Kp 1/18
Wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.
Ubezpieczenia społeczne .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 17/17
Wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.
Dwuinstancyjne postępowanie; prawo do sądu .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
P 6/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2018 r.
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 11/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 2/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2018 r.
Kodeks Postępowania Cywilnego; Skarga kasacyjna .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 8/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2018 r.
Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
K 26/15
Wyrok z dnia 2 października 2018 r.
Zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 22/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 maja 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
SK 8/14
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Ochrona informacji niejawnych .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
SK 15/15
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
U 1/16
Wyrok z dnia 10 maja 2018 r.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński(S)
K 6/15
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Społeczna inspekcja pracy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej