Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 15/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 lipca 2020 r.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jarosław Wyrembak(S)
U 1/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 marca 2020 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 22/19
Wyrok z dnia 4 marca 2020 r.
Wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Jakub Stelina(S)
Michał Warciński
K 16/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 marca 2020 r.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Zielonacki
K 22/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 stycznia 2020 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński(S)
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
Kpt 1/20
Postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz(S)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 13/18
Wyrok z dnia 11 grudnia 2019 r.
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) .
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Leon Kieres(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Zielonacki
K 5/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2019 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
K 2/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 listopada 2019 r.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
K 6/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 listopada 2019 r.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Wojciech Sych
SK 21/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 listopada 2019 r.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Wojciech Sych
Andrzej Zielonacki
P 14/19
Wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.
Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich .
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
P 1/18
Wyrok z dnia 30 października 2019 r.
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 43/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2019 r.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Andrzej Zielonacki
SK 31/16
Wyrok z dnia 25 września 2019 r.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 5/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 września 2019 r.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski(S)
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Kp 2/18
Wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 5/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2019 r.
Postanowienie sądu o odmowie przekazania sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków śledztwa albo dochodzenia.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak(S)
P 16/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2019 r.
Ustawa o podatku od towarów i usług; ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
Michał Warciński
SK 29/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2019 r.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 3/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 lipca 2019 r.
Brak uprawnienia sądu do badania rzeczywistego istnienia przesłanki faktycznej samotnego wychowywania dziecka w tzw. postępowaniu klauzulowym w sprawie alimentów na rzecz małoletniego dziecka (kodeks postępowania cywilnego).
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
P 18/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 lipca 2019 r.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak(S)
K 3/16
Wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.
Tymczasowe aresztowanie - maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymaczasowego aresztowania.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 3/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 lipca 2019 r.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Jarosław Wyrembak
SK 19/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 czerwca 2019 r.
20% stawka podatku dla biorącego pożyczkę, który nie udokumentował otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej