Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 43/12
Data wpływu do TK 04 wrzesień 2012
Data wpływu do STK 17 październik 2012
Pochodzi z Tw 47/12
Sygnalizacja w sprawie
Sprawy dołączone
Podmiot w sprawie
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - wnioskodawca
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" - wnioskodawca
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 17. 12. 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • art. 24 ust. 1
   • art. 24 ust. 1, 1a i 1b
    • art. 24 ust. 1a
     • art. 24 ust. 1a pkt 62-85 i ust. 1b
      • art. 24 ust. 1b
       • art. 26b
        • art. 27
         • art. 27 ust. 3 pkt 2-5
          • art. 183 ust. 5
          • Ustawa z dnia 20. 06. 1985r. o prokuraturze
           • art. 24 pkt 11
            • art. 62a ust. 3
             • art. 62a ust. 4 i 4a
             • Ustawa z dnia 23. 11. 2002r. o Sądzie Najwyższym
              • art. 30 par. 2 pkt 1 oraz par. 3
               • art. 30 par. 4
               • Ustawa z dnia 20. 12. 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
                • art. 19 ust. 1 , ust. 1a i 1b
                 • art. 19 ust. 2a
                  • art. 19a
                  • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
                   • art. 10 ust. 5
                   • Ustawa z dnia 11. 05. 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
                    • art. 1
                     • art. 1 pkt 5, 8 i 19
                      • art. 1 pkt 5 lit. b
                       • art. 1 pkt 7
                        • art. 1 pkt 8
                         • art. 2
                          • art. 3 pkt 3 i 4
                           • art. 4
                            • art. 7 pkt 1
                             • art. 9
                              • art. 12 pkt 1 lit. c i d
                              • Ustawa z dnia 27. 07. 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
                               • art. 69 par. 1 i 1a
                                • art. 69 par. 2a
                                Wzorce
                                • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
                                 • art. 18
                                  • art. 2
                                   • art. 20
                                    • art. 23
                                     • art. 32
                                      • art. 32 ust. 1 i 2
                                       • art. 33
                                        • art. 33 ust. 1
                                         • art. 33 ust. 2
                                          • art. 67
                                          • Umowa międzynarodowa z dnia 28. 06. 1952r. Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego
                                           • art. 26 ust. 2
                                           Rodzaj orzeczenia Wyrok
                                           Data 7 maja 2014
                                           Dotyczy Podwyższenie wieku uprawniającego do emerytury (Uwaga! S 3/14 z 17.07.2014, ZU 2014/7A/86)
                                           Miejsce publikacji
                                           OTK ZU 5A/2014, poz. 50
                                           Dz.U. z 2014 r. poz. 684 z dnia 26 maja 2014 r. ISAP RCL
                                           Stan na: 05-12-2021
                                           Exception '' occured!
                                           Message:
                                           StackTrace:
                                           Twoja sesja wygasła!
                                           Twoja sesja wygasła
                                           musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej