Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 4/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zobowiązanie członków rad pracowniczych do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Mirosław Granat
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
K 2/14
Wyrok z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zakres immunitetu parlamentarnego.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 120/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku.
Skład orzekający:
Mirosław Granat(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 25/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu; wysokość stawki za sporządzenie opinii.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Leon Kieres(S)
Mirosław Granat
Marek Zubik
P 5/14
Wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze; odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Mirosław Granat(S)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
U 7/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Opłata za czynności adwokackie; stawka minimalna w sprawach z wyboru i z urzędu.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Mirosław Granat
Marek Zubik(S)
SK 6/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 marca 2016 r.
Ochrona pracy; równość wobec prawa.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Mirosław Granat
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 47/15
Rozstrzygnięcie z dnia 9 marca 2016 r.
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Mirosław Granat
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 47/15
Postanowienie z dnia 14 stycznia 2016 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Mirosław Granat
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
U 8/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 stycznia 2016 r.
Uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu RP z dnia 8 października 2015 r.; uchwały Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 35/15
Wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r.
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Mirosław Granat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 34/15
Postanowienie z dnia 30 listopada 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
K 29/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Leon Kieres(S)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
K 1/14
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
SK 64/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; wykroczenie drogowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 32/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Ubój rytualny zwierząt.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 21/14
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota zmniejszająca podatek.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Mirosław Granat(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 6/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Uzależnienie prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 2/14
Postanowienie dot. kosztów z dnia 27 października 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
SK 2/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 października 2015 r.
Przesłanki, na podstawie których organ administracji rozstrzyga o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
SK 9/13
Wyrok z dnia 27 października 2015 r.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa; naprawienie szkody; odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Mirosław Granat
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar(S)
SK 28/14
Wyrok z dnia 22 października 2015 r.
Przewlekłość postępowania sądowego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
P 101/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 października 2015 r.
Waloryzacja wynagrodzeń.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
P 32/12
Wyrok z dnia 21 października 2015 r.
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
K 54/12
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 października 2015 r.
Zastąpienie odcinka drogi należącego do innego podmiotu niż gmina odcinkiem nowym; zasady nabywania przez gminę własności dróg należących dotychczas do Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Andrzej Wróbel(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej