Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 71/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 grudnia 2019 r.
Jednakowy termin do usunięcia braków formalnych podania dla osób zamieszkałych w kraju i za granicą .
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Jakub Stelina
SK 11/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 grudnia 2019 r.
Brak określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę w stosunku do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym .
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Wojciech Sych
K 5/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak kontroli sądowej nad wykonywaniem kontroli osobistej skazanego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
P 9/18
Wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Zielonacki
K 2/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 listopada 2019 r.
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
K 4/17
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Zielonacki
SK 21/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 listopada 2019 r.
Zwrot nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa na skutek skorzystania z prawa pierwokupu .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Wojciech Sych
Andrzej Zielonacki
P 1/18
Wyrok z dnia 30 października 2019 r.
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 1/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 października 2019 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze .
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 10/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 października 2019 r.
Licencja wspólnotowa (międzynarodowy przewóz drogowy).
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 31/16
Wyrok z dnia 25 września 2019 r.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
Kp 2/18
Wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 5/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2019 r.
Postanowienie sądu o odmowie przekazania sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków śledztwa albo dochodzenia.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak(S)
K 3/16
Wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.
Tymczasowe aresztowanie - maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania (Uwaga! S 3/19 z 17.07.2019, OTK ZU A/2019, poz. 41).
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 20/18
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie zasiłku chorobowego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Jarosław Wyrembak
SK 16/17
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Podatek akcyzowy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Wojciech Sych
SK 2/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.
Ustawowe wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak
SK 27/18
Wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
P 9/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 czerwca 2019 r.
Mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
P 20/17
Wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
K 7/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
U 1/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 maja 2019 r.
Wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
SK 22/16
Wyrok z dnia 22 maja 2019 r.
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
K 45/16
Wyrok z dnia 8 maja 2019 r.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich .
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej