Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 45/16
Wyrok z dnia 8 maja 2019 r.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich .
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 21/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki(S)
K 17/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 5/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Kodeks Pracy; Podróż służbowa .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja(S)
Michał Warciński
K 18/17
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 20/16
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Zielonacki
SK 30/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 lutego 2019 r.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 3/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lutego 2019 r.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
SK 6/16
Wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 133/15
Wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.
Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
SK 19/16
Wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.
Naruszenie praw własności przemysłowej .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
SK 6/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 grudnia 2018 r.
Ustawa o Policji.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak(S)
P 12/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 5/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zasady zwrotu kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zażaleniowym.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
Kp 1/18
Wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.
Ubezpieczenia społeczne .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 17/17
Wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.
Dwuinstancyjne postępowanie; prawo do sądu .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
SK 32/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2018 r.
ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 47/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 19/17
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja(S)
SK 44/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
K 35/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Ustawa antyterrorystyczna .
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński(S)
Justyn Piskorski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
SK 18/17
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej