Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 36/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 grudnia 2015 r.
Dostęp do informacji publicznej.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Teresa Liszcz(S)
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
P 1/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2015 r.
Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 118/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2015 r.
Sądowa kontrola bankowych tytułów egzekucyjnych.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Teresa Liszcz(S)
Piotr Tuleja
Marek Zubik
K 34/15
Postanowienie z dnia 30 listopada 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
K 34/15
Postanowienie dot. wyłączenia sędziego z dnia 30 listopada 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 30/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 listopada 2015 r.
Zasady rozpatrywania wniosku sędziego o przeniesienie na inne stanowisko służbowe.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Zbigniew Cieślak
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
K 29/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Leon Kieres(S)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 12/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Postępowanie cywilne; zasady wnoszenia pism przygotowawczych.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Zbigniew Cieślak
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 30/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Wyrok częściowy; koszty procesu.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 55/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Wróbel
P 64/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2015 r.
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego - przedawnienie.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Teresa Liszcz(S)
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 57/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2015 r.
Wydłużenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z 5 lat do 10 lat dla ZUS.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Zbigniew Cieślak
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
SK 57/13
Postanowienie dot. kosztów z dnia 24 listopada 2015 r.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Zbigniew Cieślak
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
K 1/14
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 100/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Koszty sądowe w sprawach cywilnych; zwrot opłaty od pozwu o rozwód - zasady; ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - pytania prawne.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak(S)
Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Wróbel
SK 64/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; wykroczenie drogowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 32/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Ubój rytualny zwierząt.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 105/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Kotlinowski(S)
Marek Zubik
SK 9/14
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; pracownicy zatrudnieni za granicą u polskich pracodawców.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Stanisław Biernat(S)
Wojciech Hermeliński
P 6/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Uzależnienie prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 2/14
Postanowienie dot. kosztów z dnia 27 października 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
SK 2/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 października 2015 r.
Przesłanki, na podstawie których organ administracji rozstrzyga o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
P 32/12
Wyrok z dnia 21 października 2015 r.
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
K 54/12
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 października 2015 r.
Zastąpienie odcinka drogi należącego do innego podmiotu niż gmina odcinkiem nowym; zasady nabywania przez gminę własności dróg należących dotychczas do Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Andrzej Wróbel(S)
Kp 1/15
Wyrok z dnia 14 października 2015 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej