Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 35/15
Postanowienie dot. wyłączenia sędziego z dnia 2 grudnia 2015 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Stanisław Rymar(S)
Leon Kieres
SK 36/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 grudnia 2015 r.
Dostęp do informacji publicznej.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Teresa Liszcz(S)
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
P 118/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2015 r.
Sądowa kontrola bankowych tytułów egzekucyjnych.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Teresa Liszcz(S)
Piotr Tuleja
Marek Zubik
K 34/15
Postanowienie z dnia 30 listopada 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
SK 30/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 listopada 2015 r.
Zasady rozpatrywania wniosku sędziego o przeniesienie na inne stanowisko służbowe.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Zbigniew Cieślak
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 32/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2015 r.
Postępowanie cywilne; unormowanie na posiedzeniu niejawnym praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Leon Kieres(S)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
SK 8/13
Postanowienie dot. kosztów z dnia 26 listopada 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 8/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2015 r.
Immunitet parlamentarny.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 54/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Teresa Liszcz(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
K 29/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Leon Kieres(S)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 55/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 listopada 2015 r.
Podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Wróbel
K 18/14
Wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowych.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
P 64/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2015 r.
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego - przedawnienie.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Teresa Liszcz(S)
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 5/15
Wyrok z dnia 17 listopada 2015 r.
Korpus służby cywilnej; układ zbiorowy pracy.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
P 45/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Gry hazardowe; urządzanie gier na automatach; stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej i kary za przestępstwo.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
P 102/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Warunkowe zawieszenie kary łącznej.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
K 9/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Lasy Państwowe.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
K 1/14
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 11/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Wysokość emerytury - zasady wyliczenia.
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 64/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; wykroczenie drogowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 32/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Ubój rytualny zwierząt.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 6/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Uzależnienie prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 59/13
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Przeciwdziałanie narkomanii; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy, niezależnie od winy osoby będącej właścicielem przedmiotu objętego przepadkiem.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Teresa Liszcz(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
K 5/14
Wyrok z dnia 27 października 2015 r.
Postępowanie karne; zasady udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
P 32/12
Wyrok z dnia 21 października 2015 r.
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej