Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 128/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 grudnia 2016 r.
Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - zakres podmiotowy ustawy.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Stanisław Biernat(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
P 19/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2016 r.
Wyroki łączne; zasady orzekania.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 17/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2016 r.
Termin przedawnienia roszczeń z umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Leon Kieres(S)
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
K 45/14
Wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 6/14
Wyrok z dnia 23 listopada 2016 r.
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
P 126/15
Wyrok z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchylanie przez sąd drugiej instancji orzeczenia zaskarżonego apelacją.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
K 18/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2016 r.
Obowiązek złożenia ślubowania przez sędziów TK wobec Prezydenta RP.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja(S)
Marek Zubik
P 91/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2016 r.
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa; wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez osobę władającą nią bez tytułu prawnego.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Stanisław Biernat(S)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
SK 71/13
Wyrok z dnia 25 października 2016 r.
Zasady zabezpieczenia roszczeń.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 21/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2016 r.
Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 24/15
Wyrok z dnia 11 października 2016 r.
Zasady zatrzymania prawa jazdy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Stanisław Biernat(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
K 28/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 października 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - zasady wyboru prezesa i wiceprezesa.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 43/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 39/16
Rozstrzygnięcie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
P 134/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 lipca 2016 r.
Ochrona praw lokatorów; definicja pojęcia lokator.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Andrzej Wróbel(S)
SK 40/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 lipca 2016 r.
Normy czasu pracy prokuratora.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Stanisław Biernat(S)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
U 5/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 lipca 2016 r.
Ograniczenie uprawnień lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Leon Kieres(S)
Zbigniew Jędrzejewski
P 112/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Prawo do sądu.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Stanisław Biernat(S)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel
SK 9/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Prawo własności przemysłowej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Biernat
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Marek Zubik
U 6/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Poszerzenie zakresu penalizacji.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Stanisław Biernat(S)
Piotr Pszczółkowski
K 33/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel(S)
Kp 3/15
Wyrok z dnia 19 lipca 2016 r.
Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 lipca 2016 r.
Zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych prokuratorów i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 131/15
Wyrok z dnia 5 lipca 2016 r.
Zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
SK 24/15
Wyrok z dnia 29 czerwca 2016 r.
Prawo pokrzywdzonego do wniesienia apelacji w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Stanisław Biernat(S)
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Rzepliński
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej