Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 21/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki(S)
K 17/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 13/16
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
K 18/17
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 20/16
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Zielonacki
SK 30/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 lutego 2019 r.
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 3/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lutego 2019 r.
Prawo autorskie .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
SK 6/16
Wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 34/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew i krzewów - uprawnienia samorządu województwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 6/17
Wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.
Prawo o ruchu drogowym.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Zielonacki
P 12/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 10/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Prawo o notariacie.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 6/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2018 r.
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 15/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 października 2018 r.
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - zasady nakładania dodatkowej opłaty za podlicznik.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki(S)
K 7/15
Wyrok z dnia 30 października 2018 r.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczania .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
Andrzej Zielonacki
P 3/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2018 r.
Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 103/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 32/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2018 r.
ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 47/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 34/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
K 53/16
Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (Uwaga! S 3/18 z 6.06.2018, OTK ZU A/2018, poz. 36).
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 22/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 maja 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
SK 18/17
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej