Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 6/17
Wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Zielonacki
P 12/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 10/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Prawo o notariacie.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 6/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2018 r.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 15/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 października 2018 r.
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - zasady nakładania dodatkowej opłaty za podlicznik.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki(S)
K 7/15
Wyrok z dnia 30 października 2018 r.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczania .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
Andrzej Zielonacki
P 3/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2018 r.
Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 103/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 32/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2018 r.
ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 47/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 34/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
K 53/16
Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 22/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 maja 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
SK 18/17
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
U 1/16
Wyrok z dnia 10 maja 2018 r.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Mariusz Muszyński
Michał Warciński(S)
K 6/15
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Społeczna inspekcja pracy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 27/16
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Jarosław Wyrembak
P 7/16
Wyrok z dnia 14 marca 2018 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe - bezczynność spółdzielni.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 28/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Michał Warciński
SK 25/15
Wyrok z dnia 27 lutego 2018 r.
Sprawy o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego - opłaty za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki(S)
K 15/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2018 r.
Zróżnicowanie uprawnień lekarzy do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 39/15
Wyrok z dnia 7 lutego 2018 r.
Prawo budowlane - ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres(S)
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 113/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2018 r.
Postępowanie karne; odmienne traktowanie współsprawców tego samego czynu .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 5/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej