Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 26/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 listopada 2019 r.
Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub pokrewnych .
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
SK 6/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2019 r.
Brak możliwości podlegania przez rolnika (prowadzącego obok gospodarstwa rolnego również działalność pozarolniczą) ubezpieczeniu wypadkowemu związanego z działalnością pozarolniczą.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Kp 2/18
Wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
K 3/16
Wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.
Tymczasowe aresztowanie - maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania (Uwaga! S 3/19 z 17.07.2019, OTK ZU A/2019, poz. 41).
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 20/18
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie zasiłku chorobowego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Jarosław Wyrembak
SK 16/17
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Podatek akcyzowy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Wojciech Sych
SK 27/18
Wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
P 9/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 czerwca 2019 r.
Mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
P 20/17
Wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
K 7/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 29/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Uzależnienie dostępu skazanego do leków niewymagających recepty od pozytywnej opinii lekarza i zezwolenia dyrektora zakładu karnego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja(S)
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 7/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu rejonowego oddalającego skargę na czynności komornika sądowego.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
P 5/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Kodeks Pracy; Podróż służbowa .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja(S)
Michał Warciński
P 3/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lutego 2019 r.
Prawo autorskie .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 19/17
Wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Justyn Piskorski(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
SK 6/16
Wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 34/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew i krzewów - uprawnienia samorządu województwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 6/17
Wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.
Prawo o ruchu drogowym.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Zielonacki
P 12/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Leon Kieres(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 10/17
Wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.
Prawo o notariacie.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 5/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 listopada 2018 r.
Zasady zwrotu kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zażaleniowym.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
Kp 1/18
Wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.
Ubezpieczenia społeczne .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 11/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 5/16
Wyrok z dnia 3 października 2018 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o pozbawieniu statusu strony procesowej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej