Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 45/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Gry hazardowe; urządzanie gier na automatach; stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej i kary za przestępstwo.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
K 1/14
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
SK 64/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; wykroczenie drogowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 32/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Ubój rytualny zwierząt.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 105/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Kotlinowski(S)
Marek Zubik
P 6/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Uzależnienie prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 2/14
Postanowienie dot. kosztów z dnia 27 października 2015 r.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
SK 2/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 października 2015 r.
Przesłanki, na podstawie których organ administracji rozstrzyga o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
SK 9/13
Wyrok z dnia 27 października 2015 r.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa; naprawienie szkody; odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Mirosław Granat
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar(S)
K 5/14
Wyrok z dnia 27 października 2015 r.
Postępowanie karne; zasady udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
P 101/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 października 2015 r.
Waloryzacja wynagrodzeń.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
P 32/12
Wyrok z dnia 21 października 2015 r.
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
Kp 1/15
Wyrok z dnia 14 października 2015 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 63/12
Wyrok z dnia 13 października 2015 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia do innego równorzędnego składu Sądu Najwyższego na wydane w konkretnej sprawie po raz pierwszy postanowienie Sądu Najwyższego co do kosztów procesu, o których nigdy wcześniej nie orzekał sąd niższej instancji.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Zbigniew Cieślak
Teresa Liszcz(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
K 12/14
Wyrok z dnia 7 października 2015 r.
Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 39/14
Wyrok z dnia 5 października 2015 r.
Straż Pożarna - zasady przyznawania rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby .
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Zbigniew Cieślak
Marek Kotlinowski(S)
Stanisław Rymar
Marek Zubik
K 3/13
Wyrok z dnia 30 września 2015 r.
Sankcja za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński(S)
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 37/14
Wyrok z dnia 22 września 2015 r.
Kodeks karny; wyrok łączny; zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński(S)
P 89/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2015 r.
Waloryzacja wynagrodzeń.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Marek Zubik(S)
P 108/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 września 2015 r.
Wynagrodzenie kuratora.
Skład orzekający:
Mirosław Granat(P)
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
K 30/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 września 2015 r.
Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
K 41/12
Wyrok z dnia 31 lipca 2015 r.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Leon Kieres(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 22/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lipca 2015 r.
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej; zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
SK 14/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lipca 2015 r.
Opłaty w sprawach karnych; koszty postępowania.
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
SK 20/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lipca 2015 r.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego - osoby uprawnione.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej