Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 19/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2016 r.
Wyroki łączne; zasady orzekania.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 13/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Leon Kieres
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Marek Zubik(S)
SK 17/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2016 r.
Termin przedawnienia roszczeń z umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Leon Kieres(S)
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
SK 7/15
Wyrok z dnia 6 grudnia 2016 r.
Stawki podatku akcyzowego; olej opałowy.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja(S)
K 45/14
Wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 11/15
Wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.
Podróż służbowa; zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
Andrzej Rzepliński
K 6/14
Wyrok z dnia 23 listopada 2016 r.
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
K 13/15
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r.
Względny zakaz małżeński.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
K 44/16
Rozstrzygnięcie z dnia 7 listopada 2016 r.
Zasady powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Leon Kieres
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Marek Zubik
SK 28/15
Postanowienie dot. kosztów z dnia 19 października 2016 r.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 21/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2016 r.
Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 28/15
Wyrok z dnia 11 października 2016 r.
Zasady pobierania od oskarżonego materiału biologicznego do badań genetycznych.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 28/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 października 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - zasady wyboru prezesa i wiceprezesa.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 11/14
Postanowienie dot. kosztów z dnia 5 października 2016 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Marek Zubik(S)
SK 11/14
Wyrok z dnia 27 września 2016 r.
Zasady skreślania z listy aplikantów adwokackich.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Marek Zubik(S)
K 43/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 33/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ubezpieczenia społeczne; przedawnienie prawa do zwrotu nienależnie opłaconych składek.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński(S)
K 39/16
Rozstrzygnięcie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
P 134/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 lipca 2016 r.
Ochrona praw lokatorów; definicja pojęcia lokator.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Andrzej Wróbel(S)
SK 40/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 lipca 2016 r.
Normy czasu pracy prokuratora.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Stanisław Biernat(S)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
P 22/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Zasady odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 9/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Prawo własności przemysłowej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Biernat
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Marek Zubik
K 48/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
Kp 3/15
Wyrok z dnia 19 lipca 2016 r.
Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 lipca 2016 r.
Zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych prokuratorów i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej