Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 grudnia 2016 r.
Pozbawienie pokrzywdzonego prawa do bycia poinformowanym o skierowaniu sprawy na posiedzenie celem wydania wyroku nakazowego.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik(S)
P 19/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2016 r.
Wyroki łączne; zasady orzekania.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Piotr Tuleja(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 16/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 grudnia 2016 r.
Bankowy tytuł egzekucyjny; nadanie klauzuli wykonalności.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel(S)
K 13/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Leon Kieres
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Marek Zubik(S)
SK 18/15
Wyrok z dnia 29 listopada 2016 r.
Służba zagraniczna; wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; prawo do czasu wolnego.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 13/15
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r.
Względny zakaz małżeński.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
SK 2/16
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r.
Świadczenia rodzinne - ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja(S)
Marek Zubik
P 126/15
Wyrok z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchylanie przez sąd drugiej instancji orzeczenia zaskarżonego apelacją.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
K 18/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2016 r.
Obowiązek złożenia ślubowania przez sędziów TK wobec Prezydenta RP.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja(S)
Marek Zubik
SK 3/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2016 r.
Ochrona zabytków.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
K 44/16
Rozstrzygnięcie z dnia 7 listopada 2016 r.
Zasady powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Leon Kieres
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Marek Zubik
P 123/15
Wyrok z dnia 18 października 2016 r.
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Marek Zubik(S)
K 21/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 12 października 2016 r.
Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 28/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 października 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - zasady wyboru prezesa i wiceprezesa.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 11/14
Postanowienie dot. kosztów z dnia 5 października 2016 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Marek Zubik(S)
SK 11/14
Wyrok z dnia 27 września 2016 r.
Zasady skreślania z listy aplikantów adwokackich.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Marek Zubik(S)
K 43/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 33/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ubezpieczenia społeczne; przedawnienie prawa do zwrotu nienależnie opłaconych składek.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński(S)
K 39/16
Rozstrzygnięcie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
SK 9/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Prawo własności przemysłowej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Stanisław Biernat
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Marek Zubik
U 6/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Poszerzenie zakresu penalizacji.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Stanisław Biernat(S)
Piotr Pszczółkowski
K 48/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 lipca 2016 r.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
Kp 3/15
Wyrok z dnia 19 lipca 2016 r.
Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 lipca 2016 r.
Zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych prokuratorów i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 131/15
Wyrok z dnia 5 lipca 2016 r.
Zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej