Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 45/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Gry hazardowe; urządzanie gier na automatach; stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej i kary za przestępstwo.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
P 102/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Warunkowe zawieszenie kary łącznej.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
K 9/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 listopada 2015 r.
Lasy Państwowe.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
K 1/14
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 11/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Wysokość emerytury - zasady wyliczenia.
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 64/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; wykroczenie drogowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 32/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Ubój rytualny zwierząt.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 9/14
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; pracownicy zatrudnieni za granicą u polskich pracodawców.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Stanisław Biernat(S)
Wojciech Hermeliński
U 6/13
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Opiniowanie przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach rodzinnych.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Wojciech Hermeliński
P 6/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Uzależnienie prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 28/14
Wyrok z dnia 22 października 2015 r.
Przewlekłość postępowania sądowego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
P 101/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 października 2015 r.
Waloryzacja wynagrodzeń.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
P 32/12
Wyrok z dnia 21 października 2015 r.
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
Kp 1/15
Wyrok z dnia 14 października 2015 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 12/14
Wyrok z dnia 7 października 2015 r.
Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 19/14
Wyrok z dnia 6 października 2015 r.
Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.
Skład orzekający:
Marek Zubik(P)
Zbigniew Cieślak
Wojciech Hermeliński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja(S)
K 3/13
Wyrok z dnia 30 września 2015 r.
Sankcja za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński(S)
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 56/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 września 2015 r.
Stwierdzanie przez sąd polski wykonalności wyroku zagranicznego.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
P 37/14
Wyrok z dnia 22 września 2015 r.
Kodeks karny; wyrok łączny; zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński(S)
SK 21/14
Wyrok z dnia 22 września 2015 r.
Postępowanie cywilne; termin złożenia skargi o wznowienie postępowania.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar(S)
P 89/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2015 r.
Waloryzacja wynagrodzeń.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Marek Zubik(S)
P 111/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2015 r.
Opłata za czynności adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu sądowym .
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Zubik(S)
SK 27/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2015 r.
Nieprzyznanie statusu pokrzywdzonego, w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, podmiotowi którego dotyczy dokument poświadczający nieprawdę, wystawiony przez osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Stanisław Rymar(S)
K 30/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 września 2015 r.
Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
SK 14/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lipca 2015 r.
Opłaty w sprawach karnych; koszty postępowania.
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej