Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 36/07
Data wpływu do TK 26 lipiec 2007
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 29. 06. 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • art. 1 pkt 8 w zw. z art. 2 pkt 1
   • art. 1 pkt 8 w zw. z art. 2 pkt 2
    • art. 2 pkt 1 w zw. z art. 1 pkt 8
     • art. 2 pkt 2 w zw. z art. 1 pkt 8
      • art. 5
      Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
      Data 21 listopada 2007
      Dotyczy opłata ryczałtowa od umów obowiązkowego ubepieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
      Miejsce publikacji
      OTK ZU 10A/2007, poz. 143
      Stan na: 27-07-2021
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej