Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 11/10
Postanowienie dot. kosztów z dnia 2 grudnia 2010 r.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 11/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 grudnia 2010 r.
Brak możliwości uwierzytelniania wszystkich dokumentów, służących do wykazania umocowania w sprawie, przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
P 45/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Zasady stwierdzania nadpłaty podatku akcyzowego i jej zwrotu.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Stanisław Biernat(S)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
K 33/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2010 r.
Ujawnienie lub wykorzystanie wbrew przepisom ustawy informacji stanowiących tajemnicę państwową.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski(S)
K 32/09
Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
Pp 1/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2010 r.
Konstytucyjność działalności "Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej".
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 23/07
Postanowienie dot. kosztów z dnia 23 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
P 28/08
Wyrok z dnia 22 listopada 2010 r.
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Rzepliński(S)
SK 23/07
Wyrok z dnia 17 listopada 2010 r.
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
P 86/08
Wyrok z dnia 16 listopada 2010 r.
Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Marian Grzybowski(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/10
Postanowienie - sprostowanie z dnia 16 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 32/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
P 34/08
Wyrok z dnia 29 października 2010 r.
Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Ewa Łętowska(S)
Mirosław Wyrzykowski
SK 19/09
Wyrok z dnia 28 października 2010 r.
Zarząd nieruchomością wspólną.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
K 10/08
Wyrok z dnia 27 października 2010 r.
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 58/07
Wyrok z dnia 26 października 2010 r.
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
P 37/09
Wyrok z dnia 20 października 2010 r.
Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 35/09
Wyrok z dnia 19 października 2010 r.
Upoważnienie dla Marszałka Sejmu do nadania, na wniosek RPO, statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski(S)
P 10/10
Wyrok z dnia 19 października 2010 r.
Sądowo-administracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 1/09
Wyrok z dnia 18 października 2010 r.
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 października 2010 r.
Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego NIK.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/09
Wyrok z dnia 13 października 2010 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 1/09
Postanowienie inne z dnia 13 października 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 2/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 października 2010 r.
Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; godziny otwarcia lokali wyborczych.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski(S)
SK 49/05
Postanowienie po wydaniu orzeczenia z dnia 7 października 2010 r.
Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem .
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej