Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 1/14
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik(S)
P 100/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Koszty sądowe w sprawach cywilnych; zwrot opłaty od pozwu o rozwód - zasady; ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - pytania prawne.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak(S)
Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Wróbel
SK 64/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; wykroczenie drogowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 32/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2015 r.
Ubój rytualny zwierząt.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 65/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Opłaty za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 105/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Kotlinowski(S)
Marek Zubik
U 6/13
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Opiniowanie przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach rodzinnych.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Wojciech Hermeliński
K 21/14
Wyrok z dnia 28 października 2015 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota zmniejszająca podatek.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Mirosław Granat(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 6/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 października 2015 r.
Uzależnienie prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 28/14
Wyrok z dnia 22 października 2015 r.
Przewlekłość postępowania sądowego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
P 32/12
Wyrok z dnia 21 października 2015 r.
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
Marek Zubik
K 54/12
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 października 2015 r.
Zastąpienie odcinka drogi należącego do innego podmiotu niż gmina odcinkiem nowym; zasady nabywania przez gminę własności dróg należących dotychczas do Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Andrzej Wróbel(S)
K 12/14
Wyrok z dnia 7 października 2015 r.
Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 3/13
Wyrok z dnia 30 września 2015 r.
Sankcja za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński(S)
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 20/14
Wyrok z dnia 28 września 2015 r.
Szkody powodowane przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Marek Zubik
SK 56/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 września 2015 r.
Stwierdzanie przez sąd polski wykonalności wyroku zagranicznego.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 46/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 września 2015 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego; wypłata subwencji.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 114/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 września 2015 r.
Pytania prawne.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 27/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 września 2015 r.
Nieprzyznanie statusu pokrzywdzonego, w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, podmiotowi którego dotyczy dokument poświadczający nieprawdę, wystawiony przez osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Stanisław Rymar(S)
K 41/12
Wyrok z dnia 31 lipca 2015 r.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Leon Kieres(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 22/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lipca 2015 r.
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej; zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Skład orzekający:
Andrzej Wróbel(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski(S)
K 35/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lipca 2015 r.
Obowiązek uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
K 53/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lipca 2015 r.
Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel(S)
P 35/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lipca 2015 r.
Przeniesienie sędziego na nowe miejsce służbowe.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Teresa Liszcz(S)
Marek Zubik
SK 20/14
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lipca 2015 r.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego - osoby uprawnione.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej