Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 14/12
Wyrok z dnia 18 lipca 2012 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik
SK 13/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 lipca 2012 r.
Upadłość osoby fizycznej.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar
P 24/10
Wyrok z dnia 12 lipca 2012 r.
Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Zbigniew Cieślak
Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 31/10
Wyrok z dnia 12 lipca 2012 r.
Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar
SK 31/10
Postanowienie dot. kosztów z dnia 12 lipca 2012 r.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar
K 8/10
Wyrok z dnia 11 lipca 2012 r.
Ogrody działkowe.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 15/12
Wyrok z dnia 10 lipca 2012 r.
Podział nieruchomości i obciążenie hipoteką.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
SK 25/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 lipca 2012 r.
Postępowanie karne; sposób postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.
Skład orzekający:
Mirosław Granat(P)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Teresa Liszcz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 26/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 lipca 2012 r.
Postępowanie karne; prawo oskarżonego do wystąpienia w postępowaniu sądowym z wnioskiem o uchylenie postanowienia o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka.
Skład orzekający:
Mirosław Granat(P)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Teresa Liszcz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 19/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 lipca 2012 r.
Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Stanisław Rymar
P 59/11
Wyrok z dnia 9 lipca 2012 r.
Uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego).
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Marek Zubik(S)
P 8/10
Wyrok z dnia 9 lipca 2012 r.
Kara administracyjna dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
K 8/12
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 czerwca 2012 r.
Tryb uchwalania ustaw; opiniowanie projektów ustaw; uprawnienia prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 30/11
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zasady zwrotu opłaty za pozew w sprawie o rozwód.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Marek Zubik(S)
SK 37/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 czerwca 2012 r.
Zasady powołania na stanowisko sędziego.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
SK 37/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 19 czerwca 2012 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
P 12/10
Wyrok z dnia 24 maja 2012 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Adam Jamróz
Teresa Liszcz(S)
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
SK 4/10
Postanowienie dot. kosztów z dnia 16 maja 2012 r.
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Stanisław Rymar
P 11/10
Wyrok z dnia 15 maja 2012 r.
Postępowanie upadłościowe (zwolnienie z opłaty sądowej).
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Adam Jamróz(S)
SK 4/10
Wyrok z dnia 30 kwietnia 2012 r.
Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej.
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Stanisław Rymar
P 28/11
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 marca 2012 r.
Prawo nabycia własności lokalu; spółdzielnie mieszkaniowe.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Adam Jamróz(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel
P 3/11
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 marca 2012 r.
Zasady przeniesienia własności lokali; spółdzielnie mieszkaniowe.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Adam Jamróz(S)
Marek Zubik
P 21/11
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 marca 2012 r.
Roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego poprzednio mieszkaniem zakładowym.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Teresa Liszcz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 23/11
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 marca 2012 r.
Zdolność do pełnienia obowiązków sędziego; powrót do służby czynnej ze stanu spoczynku.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
K 3/10
Wyrok z dnia 7 marca 2012 r.
Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej