Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
Pp 1/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 grudnia 2007 r.
Działalność partii politycznych.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
SK 37/06
Wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r.
Zwiększenie emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat(S)
Marek Kotlinowski
SK 37/06
Postanowienie dot. kosztów z dnia 13 grudnia 2007 r.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat(S)
Marek Kotlinowski
P 43/07
Wyrok z dnia 10 grudnia 2007 r.
Zastosowanie sankcji określonej ustawą do stanów faktycznych zaszłych w czasie, kiedy obowiązywała poprzednia ustawa.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Mirosław Wyrzykowski
K 36/06
Wyrok z dnia 5 grudnia 2007 r.
Kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Wojciech Hermeliński
Janusz Niemcewicz(S)
K 26/05
Wyrok z dnia 4 grudnia 2007 r.
Zadania gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi (Uwaga! S 2/08 z 4.03.2008, ZU 2008/2A/33).
Skład orzekający:
Jerzy Ciemniewski(P)
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
SK 45/06
Wyrok z dnia 3 grudnia 2007 r.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Jerzy Ciemniewski
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Janusz Niemcewicz(S)
SK 43/06
Wyrok z dnia 29 listopada 2007 r.
Ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Jerzy Ciemniewski
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Janusz Niemcewicz(S)
K 39/07
Wyrok z dnia 28 listopada 2007 r.
Tryb i przesłanki wyrażania przez sąd dyscyplinarny zgody na zatrzymanie sędziego, zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
K 41/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 listopada 2007 r.
Korpus służby cywilnej.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
K 23/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 listopada 2007 r.
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Jerzy Ciemniewski
Marian Grzybowski(S)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
K 36/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 listopada 2007 r.
Opłata ryczałtowa od umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
SK 92/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 listopada 2007 r.
Pozycja asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz(S)
U 3/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 listopada 2007 r.
Komisja śledcza - przedmiot i zakres działania.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
U 7/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 listopada 2007 r.
Wliczanie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z religii albo etyki.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
U 8/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 listopada 2007 r.
Kompetencje Marszałka Sejmu - uwzględnianie wniosków o uzupełnienie porządku dziennego obrad Sejmu.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski(S)
Bohdan Zdziennicki
K 20/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2007 r.
Finansowanie szkolnictwa wyznaniowego.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Zbigniew Cieślak
Marian Grzybowski
Ewa Łętowska
SK 53/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2007 r.
Skarga na akt organu fundacji.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Jerzy Ciemniewski
Maria Gintowt-Jankowicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
SK 89/06
Postanowienie inne z dnia 12 listopada 2007 r.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Jerzy Ciemniewski
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
P 2/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
Sądowa kontrola zgodności z prawem postanowień sędziego-komisarza .
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
P 34/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 7 listopada 2007 r.
koszty postępowania egzekucyjnego - opłata stosunkowa.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień(S)
SK 7/06
Wyrok z dnia 24 października 2007 r.
Usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (Uwaga! S 3/06 z 30.10.2006, ZU 2006/9A/146).
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz(S)
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
P 24/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 października 2007 r.
Podstawy zatrzymania osoby podejrzanej; przesłanki postępowania przyspieszonego.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Jerzy Ciemniewski
Mirosław Granat(S)
Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki
SK 70/06
Postanowienie dot. kosztów z dnia 22 października 2007 r.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Jerzy Ciemniewski
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
Janusz Niemcewicz
P 29/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2007 r.
Zasady zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Skład orzekający:
Jerzy Ciemniewski(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej