Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 107/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 marca 2010 r.
Przekazanie do kompetencji organu administracji publicznej orzekania w sprawie objęcia nieruchomości ziemskich reformą rolną.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Andrzej Rzepliński(S)
Mirosław Wyrzykowski
SK 22/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 marca 2010 r.
Zasady zaskarżania postanowienia sądu II instancji.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
SK 29/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 marca 2010 r.
Kampania wyborcza na terenie zakładu karnego.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
K 31/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 lutego 2010 r.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - bonifikaty.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
K 6/09
Wyrok z dnia 24 lutego 2010 r.
Zasady naliczania wysokości emerytur.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Mirosław Wyrzykowski
SK 22/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 lutego 2010 r.
Termin związania ofertą a kontrola sądowa .
Skład orzekający:
Wojciech Hermeliński(P)
Marek Kotlinowski(S)
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 1/08
Wyrok z dnia 23 lutego 2010 r.
Ustawa o Policji.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Marian Grzybowski(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
P 20/09
Wyrok z dnia 23 lutego 2010 r.
Zasady ustalania wynagrodzenia skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz(S)
SK 45/09
Postanowienie inne z dnia 22 lutego 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
SK 35/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 22 lutego 2010 r.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Mirosław Wyrzykowski
K 15/09
Wyrok z dnia 11 lutego 2010 r.
Zasady podwyższania emerytur wojskowych.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat(S)
Andrzej Rzepliński
SK 41/07
Wyrok z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zasady wyliczania i przyznawania emerytur z FUS osobom mającym ustalone prawo do emerytury wojskowej i policyjnej.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Wojciech Hermeliński
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński(S)
K 9/08
Wyrok z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Kp 6/09
Wyrok z dnia 20 stycznia 2010 r.
Ograniczenie wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
SK 35/08
Wyrok z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zasady skreślania z listy pilotów morskich.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Mirosław Wyrzykowski
Kp 5/08
Wyrok z dnia 16 grudnia 2009 r.
Krąg osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak(S)
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 30/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2009 r.
Zasady awansowania sędziów sądów powszechnych i prokuratorów.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat(S)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 55/07
Wyrok z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Zbigniew Cieślak
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz(S)
SK 49/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2009 r.
Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody .
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski(S)
Wojciech Hermeliński
SK 4/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2009 r.
Postępowanie w sprawach gospodarczych - odrzucenie przez sąd sprzeciwu od nakazu zapłaty bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz(S)
SK 34/08
Wyrok z dnia 8 grudnia 2009 r.
Wyrządzające szkodę orzeczenie sądu oraz ograniczenie prawa do sądu.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Mirosław Wyrzykowski(S)
SK 23/09
Postanowienie dot. kosztów z dnia 7 grudnia 2009 r.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 8/09
Wyrok z dnia 3 grudnia 2009 r.
Transport kolejowy.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
U 10/07
Wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r.
Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki (odroczona z 01-07-2009).
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
SK 7/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2009 r.
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty.
Skład orzekający:
Mirosław Granat(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej