Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 11/09
Wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r.
Zasady odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 11/10
Postanowienie dot. kosztów z dnia 2 grudnia 2010 r.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 11/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 grudnia 2010 r.
Brak możliwości uwierzytelniania wszystkich dokumentów, służących do wykazania umocowania w sprawie, przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 16/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Niepowołanie na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 16/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 37/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Zasady powołania na stanowisko sędziego.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 37/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 39/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Zasady powołania na stanowisko sędziego.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 39/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 8/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Zasady powoływania sędziów przez Prezydenta RP.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 8/10
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
K 32/09
Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
Pp 1/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2010 r.
Konstytucyjność działalności "Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej".
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
P 29/09
Wyrok z dnia 18 listopada 2010 r.
Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Adam Jamróz
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
K 6/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 listopada 2010 r.
Wysokość świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin .
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Adam Jamróz
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Kp 1/10
Postanowienie - sprostowanie z dnia 16 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
P 32/09
Wyrok z dnia 15 listopada 2010 r.
Prawo do świadczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Mazurkiewicz(S)
K 32/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
K 13/07
Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r.
Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Adam Jamróz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
P 34/08
Wyrok z dnia 29 października 2010 r.
Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
Skład orzekający:
Maria Gintowt-Jankowicz(P)
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Ewa Łętowska(S)
Mirosław Wyrzykowski
K 10/08
Wyrok z dnia 27 października 2010 r.
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 58/07
Wyrok z dnia 26 października 2010 r.
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
P 37/09
Wyrok z dnia 20 października 2010 r.
Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 35/09
Wyrok z dnia 19 października 2010 r.
Upoważnienie dla Marszałka Sejmu do nadania, na wniosek RPO, statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skład orzekający:
Stanisław Biernat(P)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski(S)
K 1/09
Wyrok z dnia 18 października 2010 r.
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej