Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 41/07
Wyrok z dnia 1 grudnia 2010 r.
Zasady publikacji odpowiedzi lub sprostowania oraz sankcji karnej za odmowę publikacji.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
SK 50/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2010 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - postępowanie odwoławcze przed Zespołem Arbitrów; prawo do wniesienie skargi na orzeczenie Zespołu Arbitrów .
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Marian Grzybowski
Teresa Liszcz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 32/09
Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
Pp 1/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2010 r.
Konstytucyjność działalności "Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej".
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 5/10
Wyrok z dnia 23 listopada 2010 r.
Świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego dla osób pełnoletnich, uczących się i posiadających dzieci.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
SK 23/07
Postanowienie dot. kosztów z dnia 23 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
SK 23/07
Wyrok z dnia 17 listopada 2010 r.
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
P 86/08
Wyrok z dnia 16 listopada 2010 r.
Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Marian Grzybowski(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/10
Postanowienie - sprostowanie z dnia 16 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 32/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
SK 10/08
Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r.
Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski(S)
Marek Mazurkiewicz
P 25/09
Wyrok z dnia 28 października 2010 r.
Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Cieślak(P)
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
SK 19/09
Wyrok z dnia 28 października 2010 r.
Zarząd nieruchomością wspólną.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
K 10/08
Wyrok z dnia 27 października 2010 r.
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 58/07
Wyrok z dnia 26 października 2010 r.
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
P 10/10
Wyrok z dnia 19 października 2010 r.
Sądowo-administracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 1/09
Wyrok z dnia 18 października 2010 r.
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 października 2010 r.
Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego NIK.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/09
Wyrok z dnia 13 października 2010 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 1/09
Postanowienie inne z dnia 13 października 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 2/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 października 2010 r.
Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; godziny otwarcia lokali wyborczych.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski(S)
K 1/09
Postanowienie inne z dnia 4 października 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
P 28/09
Wyrok z dnia 29 czerwca 2010 r.
Brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Stanisław Biernat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski(S)
SK 37/09
Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r.
Zasady przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz(S)
P 38/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 czerwca 2010 r.
Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby pozostającej w związku małżeńskim (Uwaga! S 1/10 z 1.06.2010, ZU 2010/5A/54).
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Stanisław Biernat
Wojciech Hermeliński(S)
Ewa Łętowska
Mirosław Wyrzykowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej