Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 50/07
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 grudnia 2010 r.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Marian Grzybowski
Teresa Liszcz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 16/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 16/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 37/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 37/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 39/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 39/08
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 8/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
SK 8/10
Postanowienie dot. kosztów z dnia 29 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Teresa Liszcz(P)
Wojciech Hermeliński
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
K 27/09
Wyrok z dnia 25 listopada 2010 r.
Prawo do emerytury pomostowej.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Adam Jamróz
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 32/09
Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
Pp 1/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
P 23/10
Wyrok z dnia 23 listopada 2010 r.
Warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski(S)
Marek Mazurkiewicz
P 29/09
Wyrok z dnia 18 listopada 2010 r.
Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Adam Jamróz
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
K 6/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Adam Jamróz
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
P 86/08
Wyrok z dnia 16 listopada 2010 r.
Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Marian Grzybowski(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/10
Postanowienie - sprostowanie z dnia 16 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
P 32/09
Wyrok z dnia 15 listopada 2010 r.
Prawo do świadczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Mazurkiewicz(S)
K 32/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
K 13/07
Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r.
Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych.
Skład orzekający:
Andrzej Rzepliński(P)
Zbigniew Cieślak(S)
Adam Jamróz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
SK 10/08
Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r.
Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski(S)
Marek Mazurkiewicz
K 19/06
Wyrok z dnia 4 listopada 2010 r.
Eksmisja i prawo do lokalu socjalnego.
Skład orzekający:
Mirosław Granat(P)
Stanisław Biernat(S)
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Kotlinowski
Marek Mazurkiewicz
K 10/08
Wyrok z dnia 27 października 2010 r.
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 58/07
Wyrok z dnia 26 października 2010 r.
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
P 37/09
Wyrok z dnia 20 października 2010 r.
Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej