Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 32/09
Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
Pp 1/08
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 listopada 2010 r.
Konstytucyjność działalności "Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej".
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 23/07
Postanowienie dot. kosztów z dnia 23 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
SK 23/07
Wyrok z dnia 17 listopada 2010 r.
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Mirosław Granat
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
Kp 1/10
Postanowienie - sprostowanie z dnia 16 listopada 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 32/09
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 listopada 2010 r.
Traktat z Lizbony.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki(S)
SK 10/08
Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r.
Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski(S)
Marek Mazurkiewicz
K 10/08
Wyrok z dnia 27 października 2010 r.
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 58/07
Wyrok z dnia 26 października 2010 r.
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
P 37/09
Wyrok z dnia 20 października 2010 r.
Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 1/09
Wyrok z dnia 18 października 2010 r.
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 1/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 października 2010 r.
Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego NIK.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski(S)
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 17/07
Wyrok z dnia 14 października 2010 r.
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji.
Skład orzekający:
Marek Kotlinowski(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Bohdan Zdziennicki(S)
Kp 1/09
Wyrok z dnia 13 października 2010 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 1/09
Postanowienie inne z dnia 13 października 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Kp 2/10
Postanowienie - umorzenie z dnia 13 października 2010 r.
Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; godziny otwarcia lokali wyborczych.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski(S)
SK 49/05
Postanowienie po wydaniu orzeczenia z dnia 7 października 2010 r.
Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem .
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Wojciech Hermeliński(S)
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
K 1/09
Postanowienie inne z dnia 4 października 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński(S)
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 63/07
Wyrok z dnia 15 lipca 2010 r.
Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (Uwaga! S 2/10 z 15.07.2010, ZU 2010/6A/65).
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Kp 9/09
Wyrok z dnia 14 lipca 2010 r.
Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz(S)
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
P 29/08
Wyrok z dnia 26 maja 2010 r.
Zwrot nadpłaconych składek.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Kotlinowski
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński(S)
P 1/08
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Prawo do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz(S)
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
U 5/07
Wyrok z dnia 10 marca 2010 r.
Przekroczenie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego (Uwaga! S 5/10 z 30.11.2010, ZU 2010/9A/126).
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
K 6/09
Wyrok z dnia 24 lutego 2010 r.
Zasady naliczania wysokości emerytur.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński(S)
Mirosław Wyrzykowski
SK 45/09
Postanowienie inne z dnia 22 lutego 2010 r.
Skład orzekający:
Bohdan Zdziennicki(P)
Stanisław Biernat(S)
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej