Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura U 10/07
Data wpływu do TK 09 listopad 2007
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13. 07. 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  • w całości
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 25 ust. 1
    • art. 25 ust. 2
     • art. 32
      • art. 53 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1
      • Ustawa z dnia 17. 05. 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
       • art. 10 ust. 1
        • art. 20 ust. 2
         • art. 20 ust. 3
          • art. 6 ust. 2
          Rodzaj orzeczenia Wyrok
          Data 2 grudnia 2009
          Dotyczy Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki (odroczona z 01-07-2009)
          Miejsce publikacji
          OTK ZU 11A/2009, poz. 163
          Dz.U. Nr 210, poz. 1629 z dnia 11 grudnia 2009 r. ISAP RCL
          Stan na: 23-04-2021
          Exception '' occured!
          Message:
          StackTrace:
          Twoja sesja wygasła!
          Twoja sesja wygasła
          musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej