Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 18/04
Data wpływu do TK 19 kwiecień 2004
Sprawy dołączone
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Umowa międzynarodowa z dnia 16. 04. 2003r. Traktat podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
  • art. 1 ust. 1 i 3
   • art. 234
    Rodzaj orzeczenia Postanowienie - sprostowanie
    Data 22 czerwca 2005
    Dotyczy Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej
    Miejsce publikacji
    OTK ZU 6A/2005, poz. 76
    Dz.U. Nr 123, poz. 1035 z dnia 8 lipca 2005 r. ISAP RCL
    Stan na: 29-05-2022
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej