Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 9/06
Postanowienie na zażalenie z dnia 30 listopada 2006 r.
prawo do wolności wypowiedzi.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Jerzy Stępień
Bohdan Zdziennicki
SK 9/06
Postanowienie na zażalenie z dnia 30 listopada 2006 r.
prawo do wolności wypowiedzi.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Adam Jamróz(S)
Marek Kotlinowski
Jerzy Stępień
Bohdan Zdziennicki
P 31/05
Wyrok z dnia 28 listopada 2006 r.
Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Mirosław Wyrzykowski(S)
SK 19/05
Wyrok z dnia 28 listopada 2006 r.
Wznowienie postępowania.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Marian Grzybowski
Andrzej Mączyński(S)
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 41/04
Wyrok z dnia 14 listopada 2006 r.
Zwrot majątku utraconego w wyniku stanu wojennego.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński(S)
Janusz Niemcewicz
K 30/06
Wyrok z dnia 8 listopada 2006 r.
Kompetencje samorządu radców prawnych.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 9/06
Postanowienie inne z dnia 3 listopada 2006 r.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
SK 9/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2006 r.
Prawo do wolności wypowiedzi.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
P 10/06
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wolność prasy.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 36/05
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wiążące interpretacje podatkowe w sprawach indywidualnych.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
SK 64/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 października 2006 r.
upoważnienie ustawowe.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień
Marian Zdyb(S)
SK 63/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 19 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 31/06
Postanowienie inne z dnia 4 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
U 4/06
Wyrok z dnia 22 września 2006 r.
Przedmiot i zakres działań Komisji Śledczej tzw. bankowej.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb(S)
Bohdan Zdziennicki
SK 63/05
Wyrok z dnia 20 września 2006 r.
Prawo do sądu - oddalenie skargi kasacyjnej przez NSA.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 27/05
Wyrok z dnia 18 września 2006 r.
Zadania własne gminy.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz(S)
Mirosław Wyrzykowski
K 33/05
Wyrok z dnia 17 maja 2006 r.
Podwyżki czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Adam Jamróz
Wiesław Johann(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 4/05
Wyrok z dnia 9 maja 2006 r.
Wysokość dodatku mieszkaniowego.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Andrzej Mączyński(S)
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
K 6/06
Wyrok z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Aplikacje adwokackie.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
Kp 2/04
Postanowienie - sprostowanie z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
Kp 2/04
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2006 r.
Zmiany w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez ustawę z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
SK 57/04
Wyrok z dnia 11 kwietnia 2006 r.
Obciążenie dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński(S)
Janusz Niemcewicz
K 11/04
Wyrok z dnia 4 kwietnia 2006 r.
Podział wierzytelności między różne kategorie wierzycieli.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Andrzej Mączyński(S)
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
K 4/06
Wyrok z dnia 23 marca 2006 r.
Ustawa z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (ustawa medialna).
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 4/06
Postanowienie inne z dnia 22 lutego 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej