Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 31/06
Wyrok z dnia 3 listopada 2006 r.
Samorządowa ordynacja wyborcza.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
SK 9/06
Postanowienie inne z dnia 3 listopada 2006 r.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
SK 9/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2006 r.
Prawo do wolności wypowiedzi.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
P 10/06
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wolność prasy.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 36/05
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wiążące interpretacje podatkowe w sprawach indywidualnych.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
P 28/05
Wyrok z dnia 25 października 2006 r.
Prawo energetyczne - zasady rozliczeń za energię elektryczną.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Teresa Dębowska-Romanowska(S)
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Ewa Łętowska
SK 41/05
Wyrok z dnia 24 października 2006 r.
Warunki świadczenia pracy - zmiany w stosunku pracy.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Janusz Niemcewicz
SK 27/06
Postanowienie dot. kosztów z dnia 24 października 2006 r.
Skład orzekający:
Teresa Dębowska-Romanowska(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
SK 27/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 października 2006 r.
Oddalenie skargi kasacyjnej.
Skład orzekający:
Teresa Dębowska-Romanowska(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
SK 2/06
Postanowienie dot. kosztów z dnia 24 października 2006 r.
Skład orzekający:
Teresa Dębowska-Romanowska(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Janusz Niemcewicz
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 2/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 października 2006 r.
Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego.
Skład orzekający:
Teresa Dębowska-Romanowska(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Janusz Niemcewicz
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 65/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 24 października 2006 r.
prawo do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi.
Skład orzekający:
Marek Mazurkiewicz(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Janusz Niemcewicz
SK 63/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 19 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 27/05
Wyrok z dnia 18 października 2006 r.
Samowola budowlana - obowiązek opłaty legalizacyjnej.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz(S)
Jerzy Stępień
K 12/06
Wyrok z dnia 9 października 2006 r.
Obowiązek dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(S)
K 31/06
Postanowienie inne z dnia 4 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
K 30/05
Wyrok z dnia 3 października 2006 r.
Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
Skład orzekający:
Teresa Dębowska-Romanowska(P)
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
SK 34/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 października 2006 r.
zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
SK 34/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 3 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
SK 34/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 3 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
K 1/06
Wyrok z dnia 26 września 2006 r.
Samodzielność gminy.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(S)
U 4/06
Wyrok z dnia 22 września 2006 r.
Przedmiot i zakres działań Komisji Śledczej tzw. bankowej.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb(S)
Bohdan Zdziennicki
SK 23/04
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 września 2006 r.
wydanie nakazu zapłaty.
Skład orzekający:
Teresa Dębowska-Romanowska(P)
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Jerzy Stępień(S)
SK 63/05
Wyrok z dnia 20 września 2006 r.
Prawo do sądu - oddalenie skargi kasacyjnej przez NSA.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
SK 15/05
Wyrok z dnia 18 września 2006 r.
Prawo do zasiłku przedemerytalnego.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz(S)
Bohdan Zdziennicki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej