Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 31/06
Wyrok z dnia 3 listopada 2006 r.
Samorządowa ordynacja wyborcza.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
P 10/06
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wolność prasy.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
SK 63/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 19 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 3/06
Wyrok z dnia 11 października 2006 r.
Znieważenie funkcjonariusza publicznego.
Skład orzekający:
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(P)
Ewa Łętowska
Marek Safjan(S)
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
K 12/06
Wyrok z dnia 9 października 2006 r.
Obowiązek dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska(S)
K 31/06
Postanowienie inne z dnia 4 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
SK 34/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 października 2006 r.
zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
SK 34/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 3 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
SK 34/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 3 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Janusz Niemcewicz
SK 63/05
Wyrok z dnia 20 września 2006 r.
Prawo do sądu - oddalenie skargi kasacyjnej przez NSA.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 51/05
Wyrok z dnia 5 września 2006 r.
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
SK 14/05
Wyrok z dnia 1 września 2006 r.
Przedawnienie roszczenia.
Skład orzekający:
Janusz Niemcewicz(P)
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Marek Safjan(S)
Mirosław Wyrzykowski
SK 21/04
Wyrok z dnia 26 lipca 2006 r.
Zwrot kosztów obrony.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 33/05
Wyrok z dnia 21 lipca 2006 r.
Upoważnienie ustawowe.
Skład orzekający:
Jerzy Stępień(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Marek Safjan(S)
K 37/04
Wyrok z dnia 10 lipca 2006 r.
Pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego dokumentu i bez zachowania drogi sądowej (Uwaga! S 3/07 z 28.02.2007, ZU 2007/2A/20).
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Adam Jamróz(S)
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
K 5/05
Wyrok z dnia 24 maja 2006 r.
Wynagrodzenie współtwórców utworów audiowizualnych.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
K 33/05
Wyrok z dnia 17 maja 2006 r.
Podwyżki czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Adam Jamróz
Wiesław Johann(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 6/06
Wyrok z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Aplikacje adwokackie.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
Kp 2/04
Postanowienie - sprostowanie z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
Kp 2/04
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2006 r.
Zmiany w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez ustawę z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Ewa Łętowska(S)
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 4/06
Wyrok z dnia 23 marca 2006 r.
Ustawa z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (ustawa medialna).
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 17/05
Wyrok z dnia 20 marca 2006 r.
Ograniczenie ochrony prawa do prywatności osoby pełniącej funkcje publiczne.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marek Safjan(S)
Jerzy Stępień
K 4/06
Postanowienie inne z dnia 22 lutego 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 5/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 lutego 2006 r.
Termin przedłożenia Sejmowi ustawy budżetowej.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz(S)
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
SK 55/04
Wyrok z dnia 9 stycznia 2006 r.
Pozbawienie prawa do sądu w sytuacji dokonania potrącenia.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz
Mirosław Wyrzykowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej