Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 31/06
Wyrok z dnia 3 listopada 2006 r.
Samorządowa ordynacja wyborcza.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień(S)
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
SK 9/06
Postanowienie inne z dnia 3 listopada 2006 r.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
SK 9/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 listopada 2006 r.
Prawo do wolności wypowiedzi.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
SK 42/04
Postanowienie dot. kosztów z dnia 2 listopada 2006 r.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
P 10/06
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wolność prasy.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 36/05
Wyrok z dnia 30 października 2006 r.
Wiążące interpretacje podatkowe w sprawach indywidualnych.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb
SK 42/04
Wyrok z dnia 23 października 2006 r.
Prawo do bezstronnego sądu.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Adam Jamróz(S)
Wiesław Johann
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
SK 64/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 października 2006 r.
upoważnienie ustawowe.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień
Marian Zdyb(S)
SK 66/05
Postanowienie - umorzenie z dnia 23 października 2006 r.
postępowanie przed sądami administracyjnymi.
Skład orzekający:
Wiesław Johann(P)
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki(S)
SK 66/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 23 października 2006 r.
Skład orzekający:
Wiesław Johann(P)
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki(S)
P 7/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 19 października 2006 r.
Wysokość opłaty pobieranej przez komornika.
Skład orzekający:
Jerzy Ciemniewski(P)
Marian Grzybowski
Janusz Niemcewicz(S)
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
SK 63/05
Postanowienie dot. kosztów z dnia 19 października 2006 r.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
P 38/05
Wyrok z dnia 17 października 2006 r.
Zasady przyznawania emerytur i rent przez Prezesa Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Ewa Łętowska
Bohdan Zdziennicki
K 25/05
Wyrok z dnia 16 października 2006 r.
Wynagrodzenie za dyżury medyczne.
Skład orzekający:
Adam Jamróz(P)
Marian Grzybowski(S)
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Marian Zdyb
U 4/06
Wyrok z dnia 22 września 2006 r.
Przedmiot i zakres działań Komisji Śledczej tzw. bankowej.
Skład orzekający:
Andrzej Mączyński(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski(S)
Marian Zdyb(S)
Bohdan Zdziennicki
SK 63/05
Wyrok z dnia 20 września 2006 r.
Prawo do sądu - oddalenie skargi kasacyjnej przez NSA.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski(S)
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
K 7/05
Wyrok z dnia 19 września 2006 r.
Zwrot podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Adam Jamróz(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
K 55/05
Wyrok z dnia 12 września 2006 r.
Brak określenia sposobu sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.
Skład orzekający:
Mirosław Wyrzykowski(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Marian Zdyb(S)
P 14/06
Wyrok z dnia 11 września 2006 r.
Roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu z powodu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi.
Skład orzekający:
Marian Grzybowski(P)
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Marian Zdyb(S)
Bohdan Zdziennicki
SK 35/06
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 września 2006 r.
Opłaty sądowe.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Marian Grzybowski(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
SK 35/06
Postanowienie dot. kosztów z dnia 6 września 2006 r.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Marian Grzybowski(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
K 51/05
Wyrok z dnia 5 września 2006 r.
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz(S)
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
U 7/05
Wyrok z dnia 4 września 2006 r.
Sumy depozytowe.
Skład orzekający:
Ewa Łętowska(P)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Marian Zdyb(S)
SK 23/05
Wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r.
Koszty pomocy prawnej.
Skład orzekający:
Marian Zdyb(P)
Jerzy Ciemniewski(S)
Marek Mazurkiewicz
SK 21/04
Wyrok z dnia 26 lipca 2006 r.
Zwrot kosztów obrony.
Skład orzekający:
Marek Safjan(P)
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann(S)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej