Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 7/16
Data wpływu do TK 26 styczeń 2016
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - wnioskodawca
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 24. 05. 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • art. 25 i art. 26
  • Ustawa z dnia 20. 03. 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
   • art. 20 ust. 2
   • Ustawa z dnia 16. 03. 2001r. o Biurze Ochrony Rządu
    • art. 14 , 128 ust. 1 pkt 2 i art. 128 ust. 2
    • Ustawa z dnia 9. 06. 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
     • art. 15
     • Ustawa z dnia 28. 09. 1991r. o kontroli skarbowej
      • art. 11f
      • Ustawa z dnia 22. 08. 1997r. o ochronie osób i mienia
       • art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5
       • Ustawa z dnia 16. 04. 2004r. o ochronie przyrody
        • art. 109 i art. 110 ust. 7
        • Ustawa z dnia 6. 04. 1990r. o Policji
         • art. 16 i art. 16a
         • Ustawa z dnia 26. 10. 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
          • art. 95a par. 1 i 2
          • Ustawa z dnia 18. 04. 1985r. o rybactwie śródlądowym
           • art. 23a ust. 1-3
           • Ustawa z dnia 9. 06. 2006r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
            • art. 30 i art. 30a
            • Ustawa z dnia 12. 10. 1990r. o Straży Granicznej
             • art. 23
             • Ustawa z dnia 6. 09. 2001r. o transporcie drogowym
              • art. 57
              • Ustawa z dnia 13. 10. 1995r. Prawo łowieckie
               • art. 39 ust. 3-5
               Wzorce
               • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
                • art. 78 w zw. z art. 40 i art. 41 ust. 1
                • Umowa międzynarodowa z dnia 4. 11. 1950r. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
                 • art. 13 w zw. z art. 3
                 Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
                 Data 5 czerwca 2019
                 Dotyczy Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej
                 Miejsce publikacji
                 OTK ZU A/2019, poz. 24
                 Stan na: 30-11-2021
                 Exception '' occured!
                 Message:
                 StackTrace:
                 Twoja sesja wygasła!
                 Twoja sesja wygasła
                 musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej