Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
K 5/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak kontroli sądowej nad wykonywaniem kontroli osobistej skazanego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
P 14/19
Wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.
Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich .
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
P 1/18
Wyrok z dnia 30 października 2019 r.
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 1/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 października 2019 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze .
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 43/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2019 r.
Odpowiedzialność za wykroczenie osoby zawodowo zajmującej się świadczeniem usług z uwagi na umyślną odmowę świadczenia .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Andrzej Zielonacki
P 17/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 2 października 2019 r.
Kodeks karny .
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki
SK 31/16
Wyrok z dnia 25 września 2019 r.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
Kp 2/18
Wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
P 3/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 lipca 2019 r.
Brak uprawnienia sądu do badania rzeczywistego istnienia przesłanki faktycznej samotnego wychowywania dziecka w tzw. postępowaniu klauzulowym w sprawie alimentów na rzecz małoletniego dziecka (kodeks postępowania cywilnego).
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
SK 19/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 czerwca 2019 r.
20% stawka podatku dla biorącego pożyczkę, który nie udokumentował otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
K 8/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.
Kodeks postępowania karnego.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
P 9/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 czerwca 2019 r.
Mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
K 7/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 127/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 maja 2019 r.
Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy pojazdu wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
SK 22/16
Wyrok z dnia 22 maja 2019 r.
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
SK 26/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
SK 31/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Prowadzenie egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki
SK 12/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 maja 2019 r.
Zbycie przez towarzystwo budownictwa społecznego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Jarosław Wyrembak
K 45/16
Wyrok z dnia 8 maja 2019 r.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich .
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
P 15/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Konieczność uzyskania postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 199 k.c. w celu uzyskania zgody na wystąpienie z powództwem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
K 17/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego .
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 7/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu rejonowego oddalającego skargę na czynności komornika sądowego.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
SK 13/16
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Andrzej Zielonacki
K 12/18
Wyrok z dnia 25 marca 2019 r.
Wybór członków KRS przez Sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski(S)
Andrzej Zielonacki
K 18/17
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej