Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 15/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 października 2018 r.
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - zasady nakładania dodatkowej opłaty za podlicznik.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki(S)
P 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Kodeks cywilny - nabycie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
SK 11/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2018 r.
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 2/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2018 r.
Kodeks Postępowania Cywilnego; Skarga kasacyjna .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 8/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 16 października 2018 r.
Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa .
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
SK 30/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2018 r.
Sądowa kontrola przebiegu kampanii referendalnej.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar(S)
K 26/15
Wyrok z dnia 2 października 2018 r.
Zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
P 14/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 września 2018 r.
Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
P 3/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2018 r.
Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 9/17
Wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.
Wykładnia pojęć konstytucyjnych dokonywana przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej oraz akt łaski jako negatywna przesłanka powodująca niedopuszczalność prowadzenia: postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania karnego wykonawczego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Andrzej Zielonacki
SK 5/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 lipca 2018 r.
Gry hazardowe .
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
P 103/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 53/16
Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 15/15
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 6/15
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Społeczna inspekcja pracy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 27/16
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Jarosław Wyrembak
K 50/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
In vitro - możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez kobiety niepozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z mężczyzną .
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki
K 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska(S)
K 2/17
Wyrok z dnia 7 marca 2018 r.
Prawo ochrony środowiska.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 45/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Podatki i opłaty lokalne - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych posadowionych na fundamentach.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
SK 37/15
Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
U 1/14
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej