Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 103/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Stanisław Rymar(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
K 53/16
Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 15/15
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
K 6/15
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Społeczna inspekcja pracy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 27/16
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
Jarosław Wyrembak
K 50/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
In vitro - możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez kobiety niepozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z mężczyzną .
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki
K 7/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska(S)
K 2/17
Wyrok z dnia 7 marca 2018 r.
Prawo ochrony środowiska.
Skład orzekający:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
SK 45/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2018 r.
Podatki i opłaty lokalne - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych posadowionych na fundamentach.
Skład orzekający:
Leon Kieres(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Michał Warciński
SK 37/15
Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Tuleja
Andrzej Zielonacki(S)
U 1/14
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie.
Skład orzekający:
Michał Warciński(P)
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska(S)
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
SK 48/15
Wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.
Podatki i opłaty lokalne - zasady ustalania podatku od nieruchomości .
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
SK 39/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 20/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński(S)
Michał Warciński
P 9/15
Wyrok z dnia 29 listopada 2017 r.
Kompetencja ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
P 55/13
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 listopada 2017 r.
Wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; upływ terminu.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
P 13/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
SK 47/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2017 r.
Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Mariusz Muszyński(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(S)
K 17/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
K 14/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
P 21/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Skład orzekający:
Grzegorz Jędrejek(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Michał Warciński(S)
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej