Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 10/20
Data wpływu do TK 13 lipiec 2020
Data wpływu do STK 24 sierpień 2020
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • art. 22a ust. 2
   • art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w zw. z art. 13b w zw. z art. 2 ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 2
     • art. 30
      • art. 32 ust. 1 i 2
       • art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3
       Rodzaj orzeczenia Wyrok
       Data 16 czerwca 2021
       Dotyczy Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa
       Miejsce publikacji
       OTK ZU A/2021, poz. 40
       Dz.U. z 2021 r. poz. 1223 z dnia 6 lipca 2021 r. ISAP RCL
       Stan na: 19-09-2021
       Exception '' occured!
       Message:
       StackTrace:
       Twoja sesja wygasła!
       Twoja sesja wygasła
       musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej