Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 3/16
Data wpływu do TK 12 październik 2015
Data wpływu do STK 10 marzec 2016
Pochodzi z Ts 332/15
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks karny
  • art. 101 par. 2
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 47 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2
    • art. 77 ust. 2 w zw. z art. 47 lub w zw. z art. 2 lub w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 6 ust. 1 i/lub art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub w zw. z art. 13 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
    Rodzaj orzeczenia Wyrok
    Data 20 kwietnia 2017
    Dotyczy Zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego
    Miejsce publikacji
    OTK ZU A/2017, poz. 32
    Dz.U. z 2017 r. poz. 851 z dnia 27 kwietnia 2017 r. ISAP RCL
    Stan na: 23-01-2022
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej