Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 14/16
Data wpływu do TK 11 kwiecień 2016
Data wpływu do STK 22 lipiec 2016
Pochodzi z Ts 71/16
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 26. 06. 1974r. Kodeks pracy
  • art. 77 [5] par. 3 i 5
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19. 12. 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
   • par. 9 ust. 2 i 4
   • z dnia 16. 04. 2004r.
    • art. 21a ustawy w zw. z art. 77 [5] par. 2, 3 i 5 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 i 2 w zw z art. 31 ust. 3
     Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
     Data 30 września 2020
     Dotyczy Należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
     Miejsce publikacji
     OTK ZU A/2020, poz. 48
     Stan na: 22-09-2021
     Exception '' occured!
     Message:
     StackTrace:
     Twoja sesja wygasła!
     Twoja sesja wygasła
     musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej