Proszę czekać trwa pobieranie danych
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Postanowienie z dnia 18 lutego 2009 r. sygn. akt SK 35/07
przewodniczący: Ewa Łętowska
sprawozdawca: Zbigniew Cieślak
Komparycja
Tenor
postanawia
Uzasadnienie
- uzasadnienie prawne
Rodzaj orzeczenia Postanowienie dot. kosztów
Data 18 lutego 2009
Miejsce publikacji
OTK ZU 2A/2009, poz. 24

24/2A/2009

POSTANOWIENIE
z dnia 18 lutego 2009 r.
Sygn. akt SK 35/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący
Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz,
po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lutego 2009 r., wniosku pełnomocnika skarżącej spółki „Kruk” SA, o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
postanawia:
nie uwzględnić wniosku.

Uzasadnienie:

Pełnomocnik skarżącej spółki „Kruk” SA wraz ze skargą konstytucyjną wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Postanowieniem z 18 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny, umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia (sygn. SK 35/07). Tym samym nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.), uzasadniająca orzeczenie zwrotu kosztów na rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W ocenie Trybunału nie ma również podstaw do orzeczenia zwrotu kosztów na zasadzie wyjątku, w oparciu o art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej