Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 105/08
Data wpływu do TK 12 listopad 2008
Podmiot w sprawie
 • Sąd Okręgowy w Opolu VI Wydział Gospodarczy - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 23. 04. 1964r. Kodeks cywilny
  • art. 647
   • art. 647 [1] par. 4
    • art. 658
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 2
     Rodzaj orzeczenia Wyrok
     Data 15 grudnia 2009
     Dotyczy Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności
     Miejsce publikacji
     OTK ZU 11A/2009, poz. 168
     Dz.U. Nr 218, poz. 1703 z dnia 22 grudnia 2009 r. ISAP RCL
     Stan na: 23-11-2020
     Exception '' occured!
     Message:
     StackTrace:
     Twoja sesja wygasła!
     Twoja sesja wygasła
     musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej