Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 4/09
Data wpływu do TK 12 listopad 2007
Data wpływu do STK 05 luty 2009
Pochodzi z Tw 41/07
Podmiot w sprawie
 • Krajowa Komisja Wykonanwcza NSZZ Funkcjonariuszy Służby Granicznej - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 12. 10. 1990r. o Straży Granicznej
  • art. 45 ust. 2 pkt 11
   • art. 92 ust. 3
    • art. 128 ust. 2
    • Ustawa z dnia 18. 02. 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
     • art. 10 ust. 2
     Wzorce
     • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
      • art. 2
       • art. 31 ust. 3
        • art. 32 ust. 1
        Rodzaj orzeczenia Wyrok
        Data 7 kwietnia 2011
        Dotyczy Pozbawienie emerytury mundurowej, świadczeń w okresie zawieszenia dyscyplinarnego, zwolnienia ze służby, prawa do służbowego lokalu mieszkalnego.
        Miejsce publikacji
        OTK ZU 3A/2011, poz. 20
        Dz.U. Nr 86, poz. 480 z dnia 22 kwietnia 2011 r. ISAP RCL
        Stan na: 29-11-2020
        Exception '' occured!
        Message:
        StackTrace:
        Twoja sesja wygasła!
        Twoja sesja wygasła
        musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej