Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 27/13
Data wpływu do TK 29 sierpień 2011
Data wpływu do STK 15 maj 2013
Pochodzi z Ts 251/11
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 6. 06. 1997r. Kodeks karny
  • art. 271 par. 1
   • art. 273
   Wzorce
   • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • art. 2
     • art. 45 ust. 1
      • art. 77 ust. 2
      Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
      Data 15 września 2015
      Dotyczy Nieprzyznanie statusu pokrzywdzonego, w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, podmiotowi którego dotyczy dokument poświadczający nieprawdę, wystawiony przez osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu
      Miejsce publikacji
      OTK ZU 8A/2015, poz. 131
      Stan na: 18-09-2021
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej