Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 20/11
Data wpływu do TK 18 maj 2011
Data wpływu do STK 17 czerwiec 2011
Podmiot w sprawie
 • Grupa posłów na Sejm RP - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 18. 03. 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • art. 1 pkt 120
   • art. 1 pkt 76 lit. a
    • art. 1 pkt 76 lit. b
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 70 ust. 2 w zw. z art. 2
     Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
     Data 7 grudnia 2011
     Dotyczy Odpłatność za naukę na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych
     Miejsce publikacji
     OTK ZU 10A/2011, poz. 120
     Stan na: 26-10-2021
     Exception '' occured!
     Message:
     StackTrace:
     Twoja sesja wygasła!
     Twoja sesja wygasła
     musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej