Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura P 12/08
Data wpływu do TK 04 marzec 2008
Podmiot w sprawie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 26. 06. 1974r. Kodeks pracy
  • art. 207 par. 1 i 2
   • art. 214 par. 1 i 2
    • art. 233
     • art. 237 [15] par. 1
     • Ustawa z dnia 9. 11. 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
      • art. 5 ust. 1 pkt 3
       • art. 5 ust. 1a
       • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
        • par. 1 pkt 3
         • par. 111 ust. 1 i 2
          • par. 2 pkt 2
           • par. 40-42 załącznika Nr 3
           Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
           Data 4 października 2010
           Dotyczy Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego - palarni
           Miejsce publikacji
           OTK ZU 8A/2010, poz. 86
           Stan na: 23-01-2022
           Exception '' occured!
           Message:
           StackTrace:
           Twoja sesja wygasła!
           Twoja sesja wygasła
           musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej