Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 62/12
Data wpływu do TK 04 sierpień 2011
Data wpływu do STK 20 listopad 2012
Pochodzi z Ts 236/11
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 17. 11. 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
  • art. 89 par. 1 zd. 2 w zw. z art. 129 par. 2 i 3
  Wzorce
  • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1
    • art. 45 ust. 1
    Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
    Data 3 czerwca 2014
    Dotyczy Brak uprawnienia dla radcy prawnego, będącego pełnomocnikiem dalszym, do poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowanej przez niego strony postępowania
    Miejsce publikacji
    OTK ZU 6A/2014, poz. 63
    Skład
    SędziaFunkcja
    Teresa Liszczprzewodniczący
    Maria Gintowt-Jankowicz
    Mirosław Granat
    Marek KotlinowskiI sprawozdawca
    Andrzej WróbelII sprawozdawca
    Stan na: 26-10-2021
    Exception '' occured!
    Message:
    StackTrace:
    Twoja sesja wygasła!
    Twoja sesja wygasła
    musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej