Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 5/18
Data wpływu do TK 03 marzec 2017
Data wpływu do STK 27 marzec 2018
Pochodzi z Ts 50/17
Podmiot w sprawie
 • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 27. 08. 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • art. 2 ust. 1
   • art. 14
    • art. 50 ust. 11 ustawy w zw. z art. 15 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
    Wzorce
    • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
     • art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2
      • art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1
      Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
      Data 19 września 2019
      Dotyczy Obowiązek zwrotu kosztów przez NFZ za udzielone świadczenie zdrowotne na rzecz podmiotu leczniczego, który udzielił świadczenia zdrowotnego pacjentowi potrzebującemu natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia nie będącemu świadczeniobiorcą opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
      Miejsce publikacji
      OTK ZU A/2019, poz. 56
      Stan na: 27-09-2021
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej