Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura U 5/06
Data wpływu do TK 02 październik 2006
Sygnalizacja w sprawie
Podmiot w sprawie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7. 09. 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  • par. 97 ust. 2
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8. 09. 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
   • par. 2
    • par. 4 ust. 1 i 3
     • par. 5 w zw. z par. 1 pkt 8-17 i pkt 19-25
      • załącznik do rozporządzenia MEN z 08.09.2006 r.
      Rodzaj orzeczenia Wyrok
      Data 16 stycznia 2007
      Dotyczy Egzamin maturalny (Uwaga! S 1/07 z 31.01.2007, ZU 2007/1A/8)
      Miejsce publikacji
      OTK ZU 1A/2007, poz. 3
      Dz.U. Nr 10, poz. 70 z dnia 22 stycznia 2007 r. ISAP RCL
      Skład
      SędziaFunkcja
      Marian Grzybowskiprzewodniczący
      Ewa Łętowskasprawozdawca
      Janusz Niemcewicz
      Stan na: 22-01-2022
      Exception '' occured!
      Message:
      StackTrace:
      Twoja sesja wygasła!
      Twoja sesja wygasła
      musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej