Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 13/05
Data wpływu do TK 17 maj 2004
Data wpływu do STK 23 marzec 2005
Pochodzi z Tw 18/04
Podmiot w sprawie
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - wnioskodawca
Przedmiot sprawy
 • Ustawa z dnia 27. 08. 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • art. 26c ust. 4a
   • art. 33 ust. 4a pkt 2
   • Ustawa z dnia 20. 12. 2002r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    • art. 1 pkt 18
     • art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zw. z art. 19
      • art. 19 pkt 2
      • Ustawa z dnia 19. 12. 2003r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
       • art. 1 pkt 5 lit. a i b w zw. z art. 4
       Wzorce
       • Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
        • art. 2
         • art. 22
          • art. 31 ust. 3
           • art. 64
           Rodzaj orzeczenia Wyrok
           Data 21 marca 2006
           Dotyczy Fundusz rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
           Miejsce publikacji
           OTK ZU 3A/2006, poz. 31
           Dz.U. Nr 49, poz. 359 z dnia 27 marca 2006 r. ISAP RCL
           Stan na: 23-01-2022
           Exception '' occured!
           Message:
           StackTrace:
           Twoja sesja wygasła!
           Twoja sesja wygasła
           musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej